• 24 maja 2024 09:43

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Grybów położona jest we wschodniej części województwa małopolskiego, na obszarze powiatu nowosądeckiego. Gmina zajmuje obszar o 153,1 km² . Na jej terenie wznoszą się Góry Grybowskie, stanowiące północno – zachodnią strefę Beskidu Niskiego. Największe szczyty to: Jaworze 882 m n. p. m., Chełm 779 m n. p. m, Rosochatka 750 m n. p. m. , Maślana Góra 753 m n. p. m. Gmina posiada charakter wiejski i usytuowana jest nad rzeką Białą, która zaliczana jest do tzw. „ Rzek Karpackich”. W skład Gminy wchodzi 16 sołectw: Biała Niżna, Binczarowa, Cieniawa, Chodorowa, Florynka, Gródek, Kąclowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Ptaszkowa, Siołkowa, Polna, Stróże, Stara Wieś, Wawrzka oraz Wyskitna. To tutaj znaleźć można wiele cennych i unikatowych zabytków, piękne cerkwie oraz kościoły świadczące o wielowiekowej tradycji historycznej i kulturowej tej Ziemi. Walory krajobrazowe Gminy stwarzają duże możliwości rozwoju turystyki dla tych, którzy aktywnie i sportowo chcą spędzić swój wolny czas. Jednym z ważniejszych miejsc, które charakteryzuje sportowy klimat panujący w Gminie jest Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej z bazą noclegową oraz trasami narciarskimi i nartorolkowymi, dzięki którym możliwa jest organizacja imprez sportowych zarówno rangi krajowej jak i międzynarodowej. Ponadto na terenie obiektu znajduje się park linowy usytuowany w koronie drzew. Wyjątkowym dziedzictwem kulturowym Gminy są regionalne zespoły muzyczne czy orkiestry, a także działające czynnie koła gospodyń wiejskich, których głównym celem jest popularyzacja oraz kultywowanie tradycji z naciskiem na muzykę, stroje, a także gwarę charakterystyczną dla naszego regionu.

Gmina Grybów jest ważnym węzłem komunikacyjnym (drogowym i kolejowym), krzyżują się tu drogi w kierunku Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza i Gorlic. Przez Grybów biegnie linia kolejowa (międzynarodowa) Kraków-Krynica.

Strona internetowa: www.gminagrybow.pl, www.gops.gminagrybow.pl

Ogólnopolska Karta Seniora

Gdzie można wyrobić Kartę:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów

Parter  pokój 5

Godziny przyjmowania: poniedziałek – piątek w godzinach od 7.15 do 15.15

Tel. 18 448 42 34

Skip to content