• 22 lipca 2024 17:14

Obywatelski Głos Seniora – II edycja

 • Home
 • Obywatelski Głos Seniora – II edycja

Celem projektu jest wspieranie i motywowanie seniorów indywidualnych oraz przedstawicieli

organizacji seniorskich do aktywnego uczestnictwa w przestrzeni społecznej i publicznej, poprzez

rozwój proseniorskich mediów obywatelskich prowadzonych przez Stowarzyszenie MANKO.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

 • Rozwój internetowej telewizji Głos Seniora TV, której celem jest kształtowanie pozytywnego

wizerunku i budowanie potencjału seniorów jako aktywnych uczestników życia społecznego;

 • Szkolenia z zakresu dziennikarstwa obywatelskiego, pokazujące seniorom, w jaki sposób i

jakimi metodami mogą współtworzyć media obywatelskie

 • Rozwój działu interwencyjnego w magazynie Głos Seniora, dzięki któremu seniorzy mogą

zgłaszać i opisywać istotne dla nich tematy i problemy. Działanie to połączone zostało z

konkursem na najlepszy materiał dziennikarski.

 • Wydanie II edycji Obywatelskiego Głosu Seniora, służącego promowaniu pozytywnych i

efektywnych wzorów uczestniczenia w życiu publicznym i społecznym, propagowanie

działalności społecznej i publicznej seniorów, w tym gminnych rad seniora, klubów seniora,

UTW, organizacji seniorskich, a także promocja idei wolontariatu seniorów, edukowania w

obszarze szeroko pojętych zagadnień ekonomii, prawa, bezpieczeństwa oraz promowania

zdrowego stylu życia.

 • Wsparcie działalności fundraisingowej Stowarzyszenia MANKO

Rezultaty projektu:

 • Zwiększenie dostępu seniorów do interesujących treści
 • Większy udział seniorów i organizacji seniorskich w przestrzeni publicznej, poprzez

współtworzenie mediów.

 • Wzrost umiejętności seniorów w zakresie obsługi cyfrowych narzędzi komunikacji
 • Zacieśnienie współpracy z organizacjami seniorskimi
 • Poprawa wiedzy i świadomości seniorów w obszarze wpływu na otoczenie społeczne,

poprzez zgłaszanie spraw problemowych w mediach

 • Poprawa standardów pracy Stowarzyszenia MANKO, zwiększenie zasięgu oddziaływania

mediów obywatelskich tworzonych przez Stowarzyszenie i trwałość działań organizacji.

Projekt realizowany jest w okresie od 08.2023 – 12.2024 ze środków Programu Rozwoju Organizacji

Obywatelskich na lata 2018-2030