• 19 czerwca 2024 15:08

Dostępność

 • Home
 • Dostępność

Złóż skargę na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Jeśli podmiot publiczny (na przykład: urząd, publiczna biblioteka, szkoła, szpital) po złożeniu przez ciebie wniosku o zapewnienie dostępności nadal ci jej nie zapewnił, to możesz złożyć skargę. Sprawdź, jak to zrobić. 

Możesz skargę złożyć w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub wybranym przez siebie oddziale PFRON lub listownie na adres wybranego oddziału PFRON.

W skardze powiadamiasz Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), że podmiot publiczny nie usunął barier albo nie zareagował na twój wniosek o zapewnienie dostępności i przez to w dalszym ciągu nie możesz samodzielnie załatwić sprawy. 

W ramach prowadzonej przez nas kampanii ogłaszamy konkurs i zachęcamy od przesyłania nam skarg na brak dostępności, które my później będziemy przekazywać do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia można przesyłać nam na adres mailowy: konkurs@manko.pl

Na czym to polega

Podmiot publiczny to na przykład:

 • urząd,
 • sąd,
 • policja,
 • szkoła publiczna,
 • uczelnia publiczna,
 • biblioteka publiczna,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Mogą to być także inne podmioty, które realizują zadania publiczne. Podmiotem publicznym może być np. gminna spółka dostarczająca wodę lub przewożąca pasażerów.

Oczywiście możliwości jest znacznie więcej. To są tylko przykłady.

Brak dostępności to sytuacja, w której nie możesz załatwić sprawy, bo na przykład nie możesz wjechać wózkiem lub podmiot nie zapewnia tłumacza języka migowego.

Prezes Zarządu PFRON sprawdzi, czy i w jaki sposób podmiot publiczny zajął się twoim wnioskiem. Jeśli masz rację, to każe podmiotowi zapewnić ci dostępność.

Kto może złożyć

 • Osoba ze szczególnymi potrzebami, której wniosek o zapewnienie dostępności nie został załatwiony pozytywnie przez podmiot publiczny.Jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, jeśli z powodu wieku, choroby albo cech fizycznych musisz coś dodatkowo zrobić, czymś się posłużyć lub poprosić kogoś o pomoc, żeby załatwić swoją sprawę. Osoba ze szczególnymi potrzebami to na przykład:
  • osoba na wózku inwalidzkim, 
  • osoba poruszająca się o kulach,
  • osoba o ograniczonej możliwości poruszania się,
  • osoba niewidoma lub słabowidząca,
  • osoba głucha lub słabosłysząca,
  • osoba głuchoniema,
  • osoba z niepełnosprawnościami psychicznymi,
  • osoba z niepełnosprawnościami intelektualnymi,
  • kobieta w ciąży,
  • osoba z małym dzieckiem, w tym z wózkiem dziecięcym,
  • osoba, która ma trudności z komunikowaniem się z otoczeniem,
  • osoba o nietypowym wzroście,
  • osoba z ciężkim lub nieporęcznym bagażem.
  Skargę może także złożyć przedstawiciel ustawowy. Przedstawicielem ustawowym jest osoba, która ma prawo – bez twojej obecności, ale w twoim imieniu – załatwiać twoje sprawy, w szczególności w urzędzie. Na przykład: rodzic, opiekun, kurator, mąż, żona.Możliwości jest więcej. To są tylko przykłady.

Co musisz przygotować

  • nazwę i adres podmiotu publicznego, na który chcesz złożyć skargę,
  • twoje imię i nazwisko,
  • twoje dane kontaktowe – na przykład numer telefonu, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej (e-mail), aby Prezes Zarządu PFRON mógł się z tobą skontaktować,
  • informację o tym, dlaczego potrzebujesz skorzystać z usług podmiotu publicznego,
  • informację o tym, dlaczego jest ci trudno to zrobić.
  Jeśli chcesz, możesz zaproponować sposób, w jaki podmiot publiczny ma być dla ciebie dostępny.Jeśli nie chcesz podać więcej informacji niż te, które były we wniosku, wystarczy, że jego kopię dołączysz do skargi i wskażesz dane kontaktowe. Jeśli jesteś przedstawicielem ustawowym przygotuj również dokumenty, które to potwierdzają. Może to być na przykład skan lub zdjęcie takiego dokumentu, jak postanowienie sądu, akt urodzenia lub akt zawarcia związku małżeńskiego.Możesz skorzystać z przygotowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) formularza skargi na brak dostępności. Możesz go wypełnić na swoim urządzeniu i wydrukować albo wypełnić ręcznie po wydrukowaniu. Możesz też skorzystać z formularza skargi na brak dostępności, który znajduje się w biurze PFRON. Jeśli chcesz, możesz również sporządzić skargę bez korzystania z formularza skargi.

Co musisz zrobić

  1. Napisz skargę lub wypełnij formularz skargi na brak dostępności zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami. Podaj przygotowane wcześniej informacje. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować. Jeśli potrzebujesz wsparcia, poproś o pomoc pracownika PFRON.
  2. Sprawdź, czy wpisane dane są poprawne. 
  3. Pamiętaj o dołączeniu kopii wniosku o zapewnienie dostępności, jeżeli chcesz ją złożyć razem ze skargą. 
  4. Podpisz skargę i złóż ją u pracownika PFRON.
  5. Jeśli potrzebujesz, możesz poprosić o potwierdzenie złożenia przez ciebie skargi. 

Kiedy składasz skargę

Na złożenie skargi masz 30 dni. Liczy się je od dnia, kiedy podmiot publiczny miał zapewnić ci dostępność. Jeśli wskazał on inny dzień, bo nie zdążył zlikwidować barier wcześniej, masz 30 dni od dnia wskazanego przez podmiot publiczny.

Gdzie składasz

Do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Sprawdź, gdzie znajdują się biuro PFRON i oddziały PFRON.

Ile to kosztuje

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Twoja skarga powinna zostać załatwiona jak najszybciej. Jeśli jednak będzie to bardziej skomplikowane, na decyzję poczekasz maksymalnie miesiąc. Gdyby zbadanie sprawy było szczególnie trudne, nie dłużej niż dwa miesiące. Te terminy liczone są od dnia, w którym zostanie doręczona skarga.

Co uzyskasz

Jeśli podmiot powinien zapewnić ci dostępność, Prezes Zarządu PFRON wyda decyzję, w której nakaże co, a także do kiedy ma zrobić ten podmiot publiczny.

Jeżeli jednak okaże się, że to podmiot publiczny miał rację Prezes Zarządu PFRON potwierdzi to w swojej decyzji.

Jeśli dalej brakuje dostępności

W razie niezadowolenia z decyzji Prezesa Zarządu PFRON możesz złożyć na nią skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Podmiot publiczny, który nie wykona decyzji i nie zapewni ci dostępności, może zostać ukarany grzywną. Nie musisz nic robić, ponieważ zadba o to Prezes Zarządu PFRON.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).