• 19 czerwca 2024 15:16

Konkurs Patriotyczny Głos Seniora – Śladami Niepodległej

  • Home
  • Konkurs Patriotyczny Głos Seniora – Śladami Niepodległej

 

Regulamin Konkursu "Patriotyczny Głos Seniora" 

Konkurs 

Patriotyczny Głos Seniora – Śladami Niepodległej

Pasjonujesz się historią swojego miejsca pochodzenia?
Pamiętasz o bohaterach i miejscach niedocenionych?
Ocal ich od zapomnienia i opowiedz ich historię.

Wyszukaj w swojej okolicy miejsce związane z walką o niepodległość. Może być ono dedykowane znanemu albo zapomnianemu bohaterowi lub wydarzeniu. Może to być nazwa ulicy, skweru, pomnika lub parku. Napisz, w jaki sposób wiąże się z walkami o niepodległość. Podziel się swoimi skojarzeniami i wspomnieniami.

Celem konkursu jest stworzenie artykułu (reportażu) ze zdjęciami, lub nakręcenie filmu (reportażu) na temat patriotyczno-historyczno-niepodległościowy.

Prosimy o zdjęcie tego miejsca z własnym, autorskim opisem związanej historii. Prosimy opisać jakie ma znaczenie dla Ciebie, rodziny lub lokalnej wspólnoty.


Konkurs przyczyni się do odkrywania lokalnych śladów historii niepodległości w swoim mieście, miasteczku, miejscowości. Proces ten będzie realizowany poprzez międzypokoleniową edukację i solidarność międzypokoleniową, a także budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Wartością dodaną projektu jest tworzenie pomostu – dialogu międzypokoleniowego poprzez lokalną pamięć historii niepodległości. Senior odgrywa rolę przekaźnika wiedzy historycznej, dzieci i młodzież udzielają się w robieniu dokumentacji fotograficznej, filmowej i wspólnym pisaniu reportażu.

Prace konkursowe będą cennym elementem budowania świadomości obywatelskiej i poszerzania wiedzy historyczno-niepodległościowej. Jury składające się z członków zespołu redakcyjnego Głosu Seniora oceni nadesłane prace i zdecyduje o wyborze najciekawszych z nich. Nagrodą dla autorów zwycięskich prac będzie zamieszczenie ich pracy w specjalnym numerze Głosu Seniora: Patriotyczny Głos Seniora – Śladami Niepodległej. 


Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Tekst nie powinien przekraczać 3 tys. znaków (około jedna strona formatu A4), a zdjęcia powinny być zapisane w formacie jpg lub png.

Prosimy przesłać materiały w formie elektronicznej na adres konkurs@manko.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do odwołania.

Jeśli chcą Państwo udostępnić papierową fotografię, prosimy o przesłanie jej na adres redakcji:

Stowarzyszenie MANKO
os. Urocze 12
31-953 Kraków
z dopiskiem na kopercie „Śladami Niepodległej”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie!

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. Edycja 2023