• 22 lipca 2024 15:23

Gmina KONOPNICA

kwi 16, 2024

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Konopnica należy do Powiatu Lubelskiego. Gmina sąsiaduje od północy z gminą Jastków, od południa z gminą Niedrzwica Duża, od zachodu z gminami: Wojciechów i Bełżyce, od wschodu z miastem Lublinem. Przez teren gminy przebiega droga ekspresowa S19, która jest częścią zachodniej obwodnicy Lublina oraz linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia-Dorohusk.

Konopnica pełni rolę „sypialni” dla osób pracujących zawodowo w Lublinie. Gmina  charakteryzuje się dynamicznym rozwojem przy zaangażowaniu środków własnych, jak także funduszy pomocowych.

Według danych z dnia 31 grudnia 2023 r. liczba osób zameldowanych w gminie Konopnica wyniosła 14391, ale zamieszkałych  jest o wiele więcej.

W gminie Konopnica dynamicznie rozwija się handel gruntami. Wynika to z faktu położenia gminy na zachód od miasta Lublina, w pobliżu tras do Warszawy, Nałęczowa i Kraśnika. Tereny te cieszą się największym zainteresowaniem wśród mieszkańców Lublina.
 W ostatnich latach prawie dwukrotnie zwiększyła się liczba właścicieli działek.

Na terenie gminy Konopnica działa 12 jednostek OSP, 5 samorządowych szkół podstawowych, oraz placówki niepubliczne: 2 szkoły podstawowe, 5 przedszkoli, 1 żłobek.

 Od wielu lat priorytetem dla władz gminy jest podejmowanie działań na rzecz szeroko pojętej poprawy życia mieszkańców. Corocznie wydatkujemy ogromne środki z budżetu gminy  w rozwój infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej,  bezpieczeństwa i oświaty.

Gmina za swoje motto obrała hasło „ Konopnica – gmina inspirowana tradycją”. Rozwój kulturalny swoich mieszkańców realizuje poprzez organizacje  licznych warsztatów  umiejętności –rękodzielniczych, śpiewaczych , teatralnych, za każdym razem  kultywując  dawne tradycje  i obrzędowość .

Konopnica  jest gminą nowoczesną , podążającą  za  zmieniającym się światem  w zakresie  nowoczesnych rozwiązań technologicznych , a jednocześnie niezapominającą  o spuściźnie przodków i bogactwie tradycji.

WALORY  TURYSTYCZNE

Gmina Konopnica posiada dobre warunki do rozwoju turystyki codziennej i weekendowej. Zapraszamy do zwiedzania głównie na rowerze, gdyż przez gminę przebiegają

4 szlaki rowerowe. Tereny leśne, urozmaicony krajobraz, malownicze miejsca widokowe oraz zabytki zachęcają do aktywności. W Motyczu znajduje się wpisany do rejestru zabytków zespół dworsko-pałacowy z przełomu  XIX/XX wieku.

Podążając  wąwozem w Kozubszczyźnie dojedziemy do grodziska w Motyczu VI-IX w. Dzisiaj  widoczne, jako  wzniesienie porośnięte drzewami, ale w średniowieczu obiekt ten pełnił ważną funkcję fortyfikacyjną. W pobliżu tego miejsca znajduje się źródełko z woda o znakomitych walorach smakowych oraz zdrowotnych.

Neogotycki kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny  w Konopnicy z 1906 r. zachwyca współczesną polichromią ornamentalną wewnątrz, natomiast w ogrodzeniu kościoła możemy znaleźć fragmenty płyt nagrobnych z cmentarza znajdującego się przy nieistniejącym już kościele. Dzisiaj jedynie możemy dostrzec  w głębi za plebanią ruiny XVIII- wiecznej dzwonnicy w Konopnicy.

Na uwagę zasługuje także  odnowiony w ostatnim czasie budynek stacji kolejowej w Motyczu z końca IXX w. Odrestaurowane wnętrze dworca oraz infrastruktura wokół sprzyjają  zadumie i odpoczynkowi.

W Radawcu Dużym  znajduje się  lotnisko Aeroklubu Lubelskiego. Zwłaszcza w sezonie letnim jest to raj  dla miłośników samolotów i  podniebnych sportów.

Ogólnopolska Karta Seniora

Gdzie można wyrobić Kartę:

Urząd Gminy Konopnica, pokój 30, ul. Rynek 15, telefon 438424419