• 22 lipca 2024 15:28

Miasto LUBARTÓW

kwi 17, 2024

CHARAKTERYSTYKA

Lubartów to miasto stale rozwijające się. Leży w środkowej części województwa lubelskiego,
nad malowniczą rzeką Wieprz. Jest siedzibą powiatu i dziesiątym co do wielkości miastem w
województwie lubelskim, pod względem liczby mieszkańców.
Wizytówką miasta jest Zespół Pałacowo – Parkowy. Dzięki rekonstrukcji, której dokonano w
oparciu o projekt polskiego planisty ogrodów – Gerarda Ciołka, jako jeden z nielicznych w
kraju park lubartowski utrzymany jest w stylu francuskim.
W pobliżu Pałacu Sanguszków położona jest Bazylika mniejsza św. Anny, wybudowana w
latach 1733 – 1738, projektu Pawła Antoniego Fontany. Ten barokowy, murowany,
dwuwieżowy kościół, został ufundowany przez księcia Pawła Karola Sanguszkę. Warty
obejrzenia jest Kościół św. Wawrzyńca w stylu baroku toskańskiego, położony przy
Klasztorze Ojców Kapucynów. Ozdobą wnętrza kościoła są osiemnastowieczne płótna
ołtarzowe, autorstwa Szymona Czechowicza. Wśród nich obraz „Męczeństwo św.
Wawrzyńca” w ołtarzu głównym. Miasto położone jest w otoczeniu Kozłowieckiego Parku
Krajobrazowego. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce jest jednym z cudów Polski
wyłonionych w konkursie National Geographic.
Lubartów to także sport na światowym poziomie. Przedstawiciele Miejskiego Klubu
Sportowego Lewart Autonomiczna Grupa Sekcji już od lat zdobywają złote i srebrne medale
na europejskich i światowych mistrzostwach w Taekwon-do ITF. Na kulturalnej mapie miasta
wyróżnia się Społeczna Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina i Orkiestra
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie. W mieście organizowane są imprezy
ogólnopolskie oraz o zasięgu wojewódzkim: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego,
Rock Alert Festiwal, Konfrontacje Taneczne o Puchar Burmistrza Miasta Lubartów,
Lubartowskie Annowanie – Zlot Anek, Święto Roweru, Biegi Lewarta, Dni Lubartowa,
Ogólnopolski Turniej Szachowy. Lubartów na stałe współpracuje z miastami partnerskimi:
Hajdudorog na Węgrzech i Raseiniai na Litwie. Od 2007 roku do realizowanej współpracy
dołączył Emilczyn z Ukrainy. Lubartów utrzymuje także kontakty z ukraińskim miastem
Sławuta, związanym z rodem Sanguszków.
Lubartów to miasto inwestujące w nowoczesne rozwiązania. Atrakcyjność Lubartowa do
prowadzenia w nim biznesu uznało już ponad 2000 funkcjonujących tutaj podmiotów
gospodarczych. Część z nich działa na terenach gospodarczych, gdzie w 2011 roku powstała
Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec. Pełna oferta inwestycyjna miasta dostępna
jest na stronie: www.biznes.lubartow.pl
Więcej informacji o Gminie Miasto Lubartów na stronie internetowej: www.umlubartow.pl
oraz Facebooku: https://www.facebook.com/UMLubartow

Ogólnopolska Karta Seniora

Gdzie można wyrobić Kartę:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie przy ul. 3 Maja 24 A

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, telefon kontaktowy: 81 852 60 32