• 22 lipca 2024 15:47

Gmina TARNOWIEC

cze 28, 2024

Gmina Tarnowiec leży w południowo – wschodniej Polsce, na obszarze województwa podkarpackiego, na terenie powiatu jasielskiego. Zajmuje powierzchnię około 63 km kw. Obszar gminy jest podzielony na 17 sołectw. Gmina sąsiaduje z miastem Jasłem, gminą Jasło, gminą Nowy Żmigród, gminą Dębowiec, gminą Jedlicze i gminą Chorkówka. Tarnowiec to gmina typowo rolnicza, gdzie użytki rolne stanowią około 73% powierzchni. Lesistość tego obszaru wynosi 17,6%. Tereny położone są na wysokościach od 260 m n.p.m. do 380 m n.p.m.

Na terenie Gminy Tarnowiec występują takie surowce jak: żwiry rzeczne, gazoliny
i łupki do wyrobu cegły. Odkryto tu również źródła wód mineralnych – solanki. Teren odwadniany jest przez rzeki Jasiołkę i Chlebiankę. W gminie dominują gleby brunatne i mady rzeczne.

Największym ciekiem wodnym gminy Tarnowiec jest rzeka Jasiołka, która stanowi jednocześnie północną granicę gminy. Obok Jasiołki do największych cieków należą: rzeka Chlebianka oraz Czarny Potok.

WALORY GMINY TARNOWIEC

Niewątpliwie największą atrakcją Gminy jest Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia
w Tarnowcu. Statua słynąca łaskami przyciąga co roku rzesze pielgrzymów. W otoczeniu kościoła znajduje się odrestaurowany XVIII-wieczny budynek plebanii, Mała Kalwaria, Kalwaria Nienarodzonych.

Ciekawymi obiektami w gminie są zabytkowe dwory. W Tarnowcu znajduje się klasycystyczny XIX-wieczny dwór z nielicznymi zabudowaniami podworskimi, który pozostał po byłym właścicielu tych dóbr Janie Leszczyńskim. Otoczony jest starym parkiem  z okazami wiekowych drzew z aleją lipową. W dworze odkryto malowidła ścienne, których wykonanie przypisuje się Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi – Witkacemu. W Łubnie Szlacheckim dwór ziemiański wzniesiony został w I połowie XIX wieku na planie wydłużonego prostokąta, otoczony starym parkiem o XVII-wiecznym rodowodzie.

Do ciekawych miejsc w Tarnowcu możemy zaliczyć również pomnik grunwaldzki na wzniesieniu przy drodze do Potakówki – ustawiony w 1910 roku – zniszczony w czasie II wojny światowej, a następnie odbudowany po zakończeniu działań wojennych. Na cmentarzu parafialnym znajduje się pomnik ku czci żołnierzy Polski Podziemnej oraz kwatera z I wojny światowej.

W miejscowości Dobrucowa w lesie w 1943 roku hitlerowcy masowo rozstrzelali ok. 2000 osób. W miejscu kaźni stoi obecnie pomnik upamiętniający to zdarzenie.

Na terenie całej Gminy Tarnowiec spotkać można wiele kapliczek i figur przydrożnych wybudowanych w XIX i początkach XX wieku. Istnieje również szlak  rowerowo-pieszy „Szklakiem kapliczek, krzyży i figur przydrożnych” liczący 64 kilometry.

Czyste powietrze, tereny zalesione, rzeka, piękne krajobrazy, zabytki, sanktuarium zachęcają do wypoczynku i poznawania tej ziemi oraz służą rozwojowi turystyki przede wszystkim pielgrzymkowej, rowerowej i konnej.

Strona internetowa: www.tarnowiec.eu

Facebooku:  www.facebook.com/Gmina.Tarnowiec

Informacja o Ogólnopolskiej Karcie Seniora:

Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu: Tarnowiec 30, 38-204 Tarnowiec

Kontakt: tel. 13 42 555 56