• 25 maja 2022

1. CERTYFIKAT GMINY PRZYJAZNEJ SENIOROM

Każda gmina przystępująca do Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM otrzymuje z rąk przedstawiciela Stowarzyszenia MANKO – Głos Seniora oficjalny certyfikat Partnera Programu. W trakcie inauguracji następuję wręczenie certyfikatu dla Gminy jak również dla lokalnych firm, które zdecydowały się dołączyć do Programu i zostać Firmą Przyjazną Seniorom.

2. WSPÓŁORGANIZACJA INAUGURACJI PROGRAMU

W każdej nowej Gminie Przyjaznej Seniorom odbywa się Inauguracja Programu, na którą zapraszani są Seniorzy, lokalni przedsiębiorcy oraz media. Wręczane są także pierwsze egzemplarze Ogólnopolskiej Karty Seniora przez władze samorządów, a także certyfikaty dla pro-seniorskich firm honorujących OKS.

3. UTWORZENIE LOKALNEJ EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA

Na Ogólnopolskiej Karcie Seniora/Europejskiej Karcie Seniora znajduje się nazwa i logotyp/herb Samorządu Przyjaznego Seniorom. Karta honorowana jest Polsce oraz za granicą w ponad trzech tysiącach punktów partnerskich. Ich lista stale rośnie..

4. ORGANIZACJA LOKALNEGO DNIA SENIORA

W ramach współpracy w programie Gmina Przyjazna Seniorom, pomagamy gminie w organizacji lokalnego Dnia Seniora. Wychodzimy z inicjatywą organizacji wydarzenia, pokazujemy władzom gminy sposób przygotowania się, zapewniamy dystrybucje naszych materiałów promocyjnych, jak również szeroko promujemy wydarzenie w naszych mediach społecznościowych.

5. PROMOCJA SAMORZĄDU JAKO PRZYJAZNEGO SENIOROM

Każdy samorząd partnerski promowany jest na naszych nośnikach medialnych: Głos Seniora, www, Facebook, mailing, Głos Seniora TV oraz na eventach seniorskich. Istnieje także możliwość nagrania spotu promującego samorząd, a następnie jego promocji wśród Seniorów i firm w Polsce i za granicą. Roczny zasięg naszych działań to ponad 1 mln odbiorców

6. PROMOCJA LOKALNYCH FIRM

Pomagamy przekonać lokalne firmy do honorowania Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz promocji swoich usług, produktów w Polsce i za granicą. Obecnie ponad 400 tys. osób posiada Ogólnopolską Kartę Seniora, a liczba ta stale rośnie. Karta dociera także do Seniorów polonijnych i za granicę.

7. UDZIAŁ W TWORZENIU MAGAZYNU GŁOS SENIORA

Każda Gmina ma możliwość współtworzenia Ogólnopolskiego Głosu Seniora poprzez tworzenie lokalnego Głosu Seniora, a także przekazywania Głosu Seniora mieszkańcom Samorządu, którzy mogą uczestniczyć w licznych aktywizacyjno-edukacyjnych kampaniach i konkursach oraz mieć wpływ na zawartość tematyczną.

8. UCZESTNICTWO W COROCZNYCH MIĘDZYNARODOWYCH SENIORALIACH

W ramach współpracy w programie Gmina Przyjazna Seniorom, Co roku w Krakowie organizujemy Międzynarodowe Senioralia, do udziału w których zapraszamy wszystkie samorządy oraz organizacje partnerskie. Senioralia dają możliwość udziału w bezpłatnych wykładach, badaniach, konkursach oraz występach artystycznych.

9. PUBLIKACJA GMINY PRZYJAZNE SENIOROM W POLSCE

Co roku wydawane będzie specjalne opracowanie ukazujące dobre praktyki w zakresie polityki pro-seniorskiej samorządów zrzeszonych w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom. Wydawnictwo zostanie dostarczone do wszystkich samorządowców oraz organizacji seniorskich w Polsce i za granicą.

10. UDZIAŁ W SZKOLENIACH

Seniorzy z gmin partnerskich mogą uczestniczyć w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa, ekonomii, zdrowia – w tym praw pacjenta. Prowadzimy także szkolenia dotyczące srebrnej gospodarki, polityki senioralnej, dostępności oraz aktywności po 60-tce.

11. KONFERENCJA SZKOLENIOWA DLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

W ramach współpracy dajemy możliwość bezpłatnego udziału w międzynarodowej konferencji szkoleniowej dot. Innowacyjnej Polityki Senioralnej dla władz samorządu i przedstawicieli należących do Programu Gmina Przyjazna Seniorom.

12. WSPARCIE GMIN W ZAKRESIE INICJATYW PRO-SENIORSKICH

Współpracujemy z ponad 200 samorządami, zasiadamy w Radzie ds. Polityki Senioralnej przy MRiPS, Radzie Organizacji Pacjentów przy RPP oraz w Radzie Dostępności przy MFiPR. Wspieramy samorządy partnerskie w tworzeniu UTW, Rad Seniorów czy Klubów Seniora oraz lokalnych kampanii edukacyjno-aktywizacyjnych.

Skip to content