• 18 lipca 2024 01:48

GŁOS SENIORA POPIERA PRZEGLĄD LEKOWY!

  • Home
  • GŁOS SENIORA POPIERA PRZEGLĄD LEKOWY!

Ponad 1,5 miliona seniorów w Polsce nadużywa leków i suplementów! Powoduje to poważne i często nieodwracalne problemy zdrowotne, a także marnotrawstwo naszych oszczędności. Jak temu przeciwdziałać? Sukcesem zakończył się Pilotażowy przegląd lekowy w Polsce – koordynowany przez dr hab. n. med. prof. UMP Agnieszkę Neumann-Podczaskę. Wszystko wskazuje na to, że przegląd lekowy JUŻ W TYM ROKU trafi do koszyka świadczeń gwarantowanych i wszyscy zainteresowani seniorzy będą mogli z niego skorzystać.

Przegląd Lekowy to element opieki farmaceutycznej wprowadzany w ogólnodostępnych aptekach. Polega na ocenie prowadzonej farmakoterapii przez farmaceutę w celu polepszenia stanu zdrowia pacjenta. 27 stycznia w Centrum prasowym PAP podczas konferencji zaprezentowano raport pt. „Pilotaż przeglądów lekowych w Polsce wg Rozporządzenia MZ – mamy wyniki fazy wykonawczej projektu”. Wynika z niego, że farmaceuta jest ekspertem od farmakoterapii i we współpracy z lekarzem może optymalizować leczenie. „Usługa jest w stanie zmniejszyć natężenie wielolekowości. Ludzie mogą być leczeni bezpieczniej, mniejszą ilością preparatów” – mówi dr hab. n. med. prof. UMP Agnieszka Neumann-Podczaska, koordynator pilotażu przeglądów lekowych. „Pilotaż zakończył się bardzo dużym sukcesem. Udało nam się zaangażować 75 placówek aptecznych i wykonać przeglądy lekowe u 850 pacjentów na terenie całej Polski. Usługa, skierowana przede wszystkim do pacjentów starszych z wielolekowością ma na celu optymalizację terapii. Przekonaliśmy się, że usługa jest efektywna w systemie ochrony zdrowia, a 83 proc. pacjentów (511 osób) stwierdziło, że czuje się lepiej” – powiedziała dr hab. n. med. prof. UMP Agnieszka Neumann-Podczaska, koordynator pilotażu przeglądów lekowych.

Średnio 16 preparatów dziennie…

Prof. Neumann-Podczaska podczas konferencji przytoczyła także dane z raportu. Wynika z niego, że 557 kobiet i 293 mężczyzn, w tym 772 pacjentów w wieku powyżej 60. roku życia, zażywało średnio 16 preparatów dziennie. W wyniku pilotażowego przeglądu lekowego udało się odjąć pacjentom średnio więcej niż 2 preparaty oraz spadła liczba problemów lekowych (np. niewłaściwa lub zbędna terapia, liczba interakcji, stany nieleczone). Dodała również, że ze wstępnych analiz wynika, że znacząco obniżyły się koszty zakupu leków zarówno dla pacjenta, jak i dla systemu. „Często dokładamy kolejne leki, żeby leczyć działania niepożądane preparatów, które stosujemy i to jest błędne koło. Dlatego uważam, że pacjenci odniosą tutaj wiele korzyści. Będą mogli porozmawiać o swoich lekach, dopytać – starsze osoby czasem coś niedosłyszą, zapomną, a przegląd lekowy na zapleczu apteki będzie miejscem, gdzie tylko pacjent i jego leki będą ważne, żeby wszystko, co zażywa, było zgodne ze sztuką” – podkreśliła Ewa Krajewska – Główny Inspektor Farmaceutyczny. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski wskazał, że obecnie w ustawie o świadczeniach gwarantowanych ze środków publicznych nie ma zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów. Dlatego podstawową sprawą będzie zmiana ustawy i dopisanie do niej usług farmaceutycznych jako świadczeń gwarantowanych. Wszystko wskazuje na to, że przegląd lekowy JUŻ W TYM ROKU trafi do koszyka świadczeń gwarantowanych. Ministerstwo Zdrowia czeka na kompletny raport, dotyczący programu pilotażowego.

Z pomocą dla tych dobrych zmian przychodzą też procedowanie obecnie przepisy mające ograniczyć reklamę suplementów diety, a także mobilizacja środowiska farmaceutycznego, które w petycji skierowanej do Ministra Zdrowia popiera potrzebę kształcenia farmaceutów w zakresie przeglądu lekowego (petycje można poprzeć wchodząc na naszą stronę: glosseniora.pl/petycja). A wszystko to dla dobra Seniorów.