• 19 czerwca 2024 15:01

Seniors for education – Szkoła Przyjazna Seniorom

  • Home
  • Seniors for education – Szkoła Przyjazna Seniorom

Seniors For Education to wspólny projekt instytucji zajmujących się edukacją dorosłych, które prowadzą kształcenie ustawiczne dla osób w każdym wieku. Wyzwania, przed którymi stoją osoby powyżej 65 roku życia w ich środowisku krajowym i lokalnym, skłoniły partnerów do zaproponowania projektu dotyczącego społecznego i obywatelskiego niezaangażowania seniorów. Idea projektu łączy w sobie siłę kampanii uświadamiających i szkoleń, aby przyczynić się do lepszego wykorzystania potencjału seniorów na rzecz społeczności lokalnej. Z drugiej strony pomysł ten jest zintegrowany z procesami uczenia się przez całe życie i ciągłego rozwoju osobistego osób starszych, przy wsparciu różnych organizacji i instytucji.

Projekt odnosi się do głównych problemów seniorów w krajach partnerskich, tj.: niski udział w kształceniu ustawicznym, wciąż niedoceniane doświadczenie życiowe i zawodowe seniorów, błędne przekonania, które tworzą negatywny obraz starości, izolacja i marginalizacja seniorów, przestarzałe podstawowe umiejętności społeczne i ICT, itp.
Projekt zakłada opracowanie programów szkoleniowych dla seniorów oraz rozpoczęcie kampanii Szkoła Przyjazna Seniorom, która łącznie stanowi model współpracy seniorów/organizacji seniorskich i szkół w celu poprawy zaangażowania społecznego i obywatelskiego seniorów w społeczności lokalnej oraz podniesienia świadomości na temat starości.

Celem projektu jest stworzenie do grudnia 2022 roku innowacyjnych możliwości aktywizacji społecznej i zaangażowania obywatelskiego seniorów, poprzez oferowanie wysokiej jakości możliwości rozwoju umiejętności społecznych w ramach programów szkoleniowych, przygotowanie seniorów do roli ambasadorów tworzonej kampanii Szkoła Przyjazna Seniorom oraz trenerów/facylitatorów lub warsztatów dla młodzieży szkolnej.

Realizatorzy projektu: 

POLSKA – MANKO

IRLANDIA – I&F

SŁOWENIA – CIK TREBNJE

TURCJA – ELHEM

loga w zał: 

Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+

Więcej na https://seniorsforeducation.eu/about-the-campaign/