• 25 maja 2022

Konkurs ma na celu propagowanie postaw patriotycznych, niepodległościowych wśród seniorów służących upamiętnieniu miejsc i historii związanych z upadkiem samolotów i wypadków lotników alianckich walczących o niepodległość Polski – poprzez współtworzenie kampanii „Nieznani Bohaterowie Niebios – edycja 2021”. Opieka i promocja takich miejsc przez grupę seniorów będzie sposobem aktywizacji i integracji międzypokoleniowej lokalnej społeczności.


Konkurs ma na celu zaktywizowanie seniorów w poszukiwaniu w swoich lokalnych okolicach miejsc związanych z szeroko pojęta walką o niepodległość Polski poprzez tworzenie dziennikarskich, historyczno-patriotycznych publikacji lub reportaży.

Przedmiotem konkursu jest przygotowania opracowania merytorycznego, w formie artykułu lub filmu na temat patriotyczno-historyczno-niepodległościowy.

Tematyka Opracowań może dotyczyć symbolicznych miejsc, postaci, faktów związanych z niepodległością Polski (dotyczy to m.in. nazwy ulicy, pomnika, tablicy pamiątkowej, postaci historycznej związanej z miejscem zamieszkania odbiorcy, a także budynku, elementów przyrody, ważnych wydarzeń, które przebiegały na danej ulicy i w danym miejscu).


Skip to content