Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wizyta Słoweńców w Bytomskim UTW

W dniach od 19 do 23 marca w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu (CKU) i działającym w nim Bytomskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku (BUTW), gościła grupa pracowników i wolontariuszy Centrum Edukacji Dorosłych w Ormož (Ljudska Univerza Ormož). Ormož od roku 2016 […]