• 25 stycznia 2022

Jak to się zaczęło?

Stowarzyszenie MANKO

Stowarzyszenie MANKO – kreatywna organizacja pozarządowa, inicjator kampanii społecznych i wydawca magazynów.

Przejdźmy jednak do początku. Wrzesień 1998, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Grupa znajomych wpada na pomysł, by stworzyć magazyn, dzięki któremu mogliby promować przyświecające im idee. Tak powstaje Miesięcznik Studencki MANKO.

W 2004 roku redakcja magazynu stworzyła Stowarzyszenie MANKO, zaś po roku Miesięcznik Studencki był już skierowany do wszystkich krakowskich studentów, a od 2007 – również katowickich.

Od tej pory skutecznie nagłaśnialiśmy wszelkie problemy i kwestie dotyczące zdrowia czy ekologii oraz rozpowszechnialiśmy wartości, takie jak wolność słowa, solidarność, rozwój osobisty, demokracja. Wciąż wierzymy, iż odpowiedzialność za przyszłość leży szczególnie na młodych obywatelach, lecz każdy ma siłę do dążenia do pozytywnych zmian. Właśnie dlatego staramy się aktywizować nie tylko studentów kulturalnej stolicy Polski, ale całe społeczeństwo – również seniorów.

Wyrazem tego jest organizowanie licznych kampanii społecznych oraz wydawanie magazynów, takich jak Miesięcznik Studencki MANKO, Głos Seniora, Myśl Zdrowo czy Obywatelski Kraków.

Nasze projekty od samego początku nastawione były na szerzenie kultury, aktywności społecznej oraz ekologii. Lata 2004-2005 skupione były na Festiwalu Kieslowskiego, Eko-segregacji oraz pomocy dla Czeczenii. W 2006 roku, po realizacji międzynarodowej konferencji SmokeFree Europe 2005, w naszej działalności nastąpiła zmiana. Zwróciliśmy się wtedy głównie ku promowaniu zdrowia, realizując nasze najbardziej znane kampanie: RyzyKochania, Lokal Bez Papierosa, Polska Bez Dymu czy Nie Pal Przy Dziecku.

Dzięki naszemu zaangażowaniu i skuteczności zostaliśmy dostrzeżeni przez międzynarodowe organizacje zdrowotne: WHO, Fundację Bloomberga, Tobacco Free Kids, World Lung Fundation.
Wytrwała praca Stowarzyszenia MANKO została uhonorowana nagrodami w wielu prestiżowych konkursach, w tym: Global Tobacco Control Alumni Awards for Excellence 2012, organizowanym przez Uniwersytet John’s Hopkins Bloomberg School of Public Health w kategorii Tobacco Control Advocacy, Nagrodą Prymasa Polski „Białe Kruki”, podwójnym wyróżnieniem w konkursie dla najlepszych kampanii PR 2011 „Złote Spinacze”, organizowanym przez Związek Firm Public Relations oraz wyróżnieniem w Konkursie „Kryształy Soli”, przyznanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Obecnie skupiamy się na działalności proseniorskiej. Organizujemy szkolenia i warsztaty dla osób 60+ z różnych części kraju. Wydajemy magazyny „Głos Seniora”, „Europejski Głos Seniora” i „Rzeszowski Głos Seniora” oraz Ogólnopolską Kartę Seniora, dzięki której edukujemy seniorów z zakresu ekonomii, a przedsiębiorców w zakresie srebrnej gospodarki.

Ogólnopolską Kartą Seniora posługuję się już ponad 150 tysięcy Seniorów, a honoruje ponad 1200 firm w całej Polsce. Ponad to stworzyliśmy Program Gmina Przyjazna Seniorom, do którego należy już 80 gmin i miast w całej Polsce.

Do naszych pro-seniorskich inicjatyw należą też m.in. Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie oraz Dni Zdrowia Seniora, które organizujemy w wielu miastach partnerskich w Polsce.

Skip to content