• 20 maja 2024 05:15

Zawiercie

Gmina
Gmina Zawiercie to siedziba powiatu zawierciańskiego położonego w województwie śląskim. Miasto zaliczane jest do Zagłębia Dąbrowskiego i znajduje się w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. To właśnie tutaj wydobywano niegdyś rudę żelaza oraz węgiel brunatny. Obecnie pod Zawierciem można znaleźć nieeksploatowane pokłady rud srebra, cynku, ołowiu, a nawet uranu. Zawiercie nazywane jest „bramą Jury” ze względu na fakt, iż stanowi punkt wyjścia dla wielu szlaków turystycznych na część centralną Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Organizacja:
W Zawierciu od wielu lat działa Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL) – organizacja pozarządowa, której celem jest wspieranie lokalnej społeczności. CIL angażuje się w działania dedykowane osobom starszym i seniorom, w tym organizując projekty zagraniczne.

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w :

Miejsce: W biurze Centrum Inicjatyw Lokalnych przy ul. Polskiej 14 B w Zawierciu można bezpłatnie wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora. Na nestorów czekamy od poniedziałku do piątku w
Kiedy: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00.


Informacje o naszym stowarzyszeniu można również uzyskać:
na stronie internetowej: www.cil.org.pl
telefon: 32 67 020 14
adres e-mail: cil@cil.org.pl

Skip to content