• 25 stycznia 2022

Głos Seniora Polaków za granicą

 

Stowarzyszenie Manko w okresie 01.05.2020 – 31.12.2020 realizuje projekt Głos Seniora Polaków za granicą – II edycja, projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

 

Głównym celem projektu jest wspieranie i motywowanie polskich seniorów z Rosji, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Austrii Wielkiej Brytanii, USA oraz Kanady, szczególnie w okresie przebywania w domu w okolicznościach pandemii koronowirusa, do medialnie aktywnego uczestnictwa w przestrzeni społeczno-publicznej.

Cel główny zawiera się w celach szczegółowych projektu, tj.:

1. Umożliwienie seniorom przebywającym w domu dostępu do różnych form aktywności społecznej, do informacji i interakcji między sobą.

2. Kształtowanie i utrwalanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela czynnie uczestniczącego w działaniach na rzecz swojego otoczenia i środowiska lokalnego, poprzez współtworzenie mediów obywatelskich – również w okolicznościach zagrożenia epidemicznego.

3. Edukacja i aktywizacja polskich seniorów za granicą.

4. Wzmocnienie jedności i tożsamości polskich seniorów za granicą z Ojczyzną.

5. Edukacja cyfrowa i promocja patriotyzmu wśród polskich seniorów za granicą.

6. Wzmocnienie kompetencji i świadomości obywatelskiej, medialnej i organizacyjnej.

7. Wykorzystanie seniorów patriotów za granicą jako mentorów i przykładu dla polskich seniorów mieszkających w Polsce.

8. Zjednoczenie i integracja seniorów mieszkających w Polsce i poza jej granicami.

9. Wytworzenie solidarnej wspólnoty polskich seniorów w kraju i za granicą, wzajemne wsparcie.

10. Wsparcie edukacyjne i psychologiczne polskich seniorów za granicą w dobie koronawirusa.

 

Cele realizowane będą poprzez następujące działania:

1. Organizacja warsztatów dziennikarskich on-line dla polskich seniorów za granicą: w Rosji, na Litwie, na Łotwie, Białorusi, Ukrainie, w Austrii , Wielkiej Brytanii, USA oraz Kanadzie i w celu współtworzenia specjalnego wydania Głosu Seniora Polaków za granicą, a także Ogólnopolskiego Głosu Seniora.

2. Wydanie magazynu Głos Seniora Polaków za granicą, który współtworzyć będą Polacy – seniorzy z Rosji, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Austrii, Wielkiej Brytanii, USA oraz Kanady.

3. Wydanie specjalnego działu w Ogólnopolskim Głosie Seniora – Głos Seniora Polaków za granicą, który w pełni tworzyć będą Polacy – seniorzy z Rosji, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Austrii, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady oraz seniorzy z Polski.

 

Warsztaty dziennikarskie on-line:

1. Rola i moc seniorskiego medium obywatelskiego.
https://youtu.be/b1MToUdXaPk
2. Jak stworzyć i zarządzać seniorskim medium obywatelskim?
https://youtu.be/GPI2Ay7kEWk
3. Jak pozyskać fundusze, promocję i dobre relacje z samorządem?
https://youtu.be/G2g0RSWmlNQ
4. Jak napisać dobry artykuł, zrobić dobry wywiad i dobre zdjęcie?
https://youtu.be/p7ziLTwo8fY
5. Etyka, prawo prasowe, manipulacje medialne i odpowiedzialność społeczna mediów
https://youtu.be/EEgITHNWV1I
6. Jak tworzyć artykuły o tematyce patriotycznej i historycznej?
https://youtu.be/e9vEjlZZn3M

 

Specjalna edycja magazynu Ogólnopolski Glos Seniora – numer 53. “Głos Seniora Polaków za granicą” w wersji on-line

Skip to content