• 13 kwietnia 2024 03:09

CHARAKTERYSTYKA GMINY

GMINA STĘSZEW – miejsce szczególne, na mapie powiatu poznańskiego, które nie tylko zachwyca krajobrazem i zapewnia spokojne życie, ale także daje duże możliwości inwestycyjne. Gmina, w której w naturalny sposób tradycja łączy się z nowoczesnością.

Charakterystyka i położenie

Stęszew to malowniczo położona gmina, którą od Poznania dzielą 24 kilometry. Jej powierzchnia zajmuje 17 522 ha, na których zamieszkuje ok. 15 tys. osób. Bliskość Poznania; oraz korzystne położenie przy drogach: krajowej nr 5- prowadzącej do Wrocławia oraz nr 32- korzystne położenie przy drodze wojewódzkiej nr 311 Czempiń – Komorniki, drodze krajowej nr 32 – do Zielonej Góry oraz drodze ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, a także walory krajobrazowe i infrastrukturalne sprawiają, że jest ona bardzo atrakcyjnym terenem. Swoją urodę zawdzięcza przede wszystkim aż 9 jeziorom oraz lasom, których część objęta jest Wielkopolskim Parkiem Narodowym.       

Gmina Stęszew ma charakter rolniczy. Mimo to bardzo dobrze rozwija się na jej terenie handel i przemysł. Szybko przybywa liczba nowych podmiotów gospodarczych. Prężnie rozwija się infrastruktura – gmina Stęszew jest w pełni zwodociągowana i zgazyfikowana, posiada sieć połączeń telefonicznych i internetowych wraz z liniami światłowodowymi. Ciągłej rozbudowie podlega gminna sieć kanalizacyjna. Funkcjonują także dwie nowoczesne oczyszczalnie ścieków.

Historia i kultura

Najstarsza, zachowana w dokumentach wzmianka o Stęszewie pochodzi z 1298 r. i dotyczy istnienia kościoła parafialnego.

W 1370 r. z nadania króla Kazimierza Wielkiego Stęszew stał się miastem. Jego historia wiąże się z nierozerwalnie z rodami, które były na przestrzeni dziejów jego właścicielami. Historia miasta znajduje swoje odzwierciedlenie w herbie, który zawiera godła trzech ostatnich właścicieli – rodu Broniszów, książąt Jabłonowskich i książąt Oranii.

Na terenie miasta oraz we wsiach znajdujących się w obszarze gminy Stęszew zachowało się wiele cennych, zabytkowych budowli, które dokumentują dzieje regionu. Należą do nich m.in.: – dom z podcieniami, zbudowany w XVIII w. (obecnie siedziba Muzeum Regionalnego w Stęszewie), – neogotycki kościół farny w Stęszewie, – neogotycka kaplica oraz pałac w Będlewie, – XIX – wieczny pałac w Jeziorkach, – kościół w Łodzi, – kościół oraz XIX wieczny pałac w Modrzu, – neogotycki pałac w Strykowie, – barokowy kościół w Tomicach i wiele innych.

Krzewienie historii oraz kulturowej tradycji jest bardzo istotnym elementem działalności gminnej. Aktywnie działają w niej zespoły ludowe, upowszechniające tradycje terenów Wielkopolski. Są to: zespół śpiewaczy „Modrzanki”, zespół „Wesoła Gromada” oraz Kapela Dudziarska „Koźlary”. Ich działalność związana jest ze stęszewskim Domem Kultury. Prowadzi on swoją działalność w nowo wybudowanej hali widowiskowo-sportowej, organizując również zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne dla dzieci oraz wystawy i koncerty dla dorosłych.

Ciekawym miejscem na turystyczno – kulturalnej mapie gminy jest niewątpliwie Muzeum Regionalne w Stęszewie. Mieści się ono w zabytkowym domu podcieniowym (najstarszym po kościele farnym budynku w mieście, a zarazem ostatnim z domów podcieniowych). Posiada ono 5000 eksponatów (które pozyskało przede wszystkim w darze od byłych i obecnych mieszkańców gminy Stęszew) oraz bogate zbiory dotyczące cechów rzemieślniczych, w tym dokumenty statutowe z XVII wieku, sztandary oraz pieczęcie. Regularnie organizowane są w nim tematyczne wystawy, lekcje historii dla najmłodszych, spotkania kulturalno – edukacyjne oraz warsztaty rękodzieła artystycznego.

Biblioteka Publiczna w Stęszewie wraz z filiami w Strykowie, Będlewie, Trzebawiu i Jeziorkach zapewnia nie tylko dzieciom i młodzieży, ale również dorosłym mieszkańcom dostęp do ciekawych pozycji książkowych, organizuje spotkania z autorami, wspólne głośne czytanie książek dla najmłodszych itp.

Ważną rolę odgrywa stęszewski szczep ZHP. Harcerze licznie w im zrzeszeni uczestniczą we wszystkich uroczystościach patriotycznych, dzięki czemu uczą się właściwych postaw obywatelskich. Maluchy z chęcią uczestniczą w spotkaniach zuchów.

Turystyka i rekreacja

Jeziora, lasy i Wielkopolski Park Narodowy znajdujące się na terenie gminy Stęszew sprawiają, że lokalne środowisko przyrodnicze sprzyja rozwojowi sieci usług turystyczno – rekreacyjnych. Oferta bazy noclegowo – restauracyjnej jest bardzo szeroka. Znajduje się w niej m.in. kilka zabytkowych zamków i pałaców. Dwa ośrodki wypoczynkowe nad jez. Lipno i Strykowskim oferują różnego rodzaju atrakcje sportowe (gra w siatkówkę plażową, kajaki, rowery wodne). Na szczególną uwagę zasługuje Wake City nad jez. Lipno w Stęszewie – miejsce, w którym stworzono jeden z najlepiej zorganizowanych wyciągów wakeboardingowych, wyposażone w szatnie z prysznicami, bar, kawiarnie oraz wypożyczalnie sprzętu.

Gmina Stęszew zapewnia również wspaniałe warunki do pieszych i rowerowych wycieczek. Ciągle rozwijająca się sieć ścieżek rowerowych oraz edukacyjno – przyrodniczo – kulturowych prowadzi do ciekawych miejsc, takich jak np.: „Źródełko Żarnowiec”, położone w okolicach miejscowości Tomice.

Niewątpliwą atrakcję stanowią organizowane imprezy, charakterystyczne dla gminy Stęszew. Należą do nich np. Święto Stęszewa, Stęszewski Bieg Przełajowy, liczne rajdy rowerowe czy marsze nordic walking. Każdego roku powstają nowe obiekty sportowe, boiska, siłownie plenerowe, skate parki i in.

Nieprzeciętne walory przyrodnicze, atrakcje turystyczne to tylko niektóre z walorów, które sprawiają, że gmina Stęszew to miejsce godne odwiedzenia i poznania.

Oferta inwestycyjna Gmina Stęszew dobrze wpisuje się w główne szlaki komunikacyjne w kraju – na rozwój gospodarczy korzystnie wpływa bliskość Poznania oraz przecinająca gminę droga krajowa nr 5, łącząca Poznań z Wrocławiem, a także droga krajowa 32 do Zielonej Góry. Dodatkowym atutem jest odcinek drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, między autostradą A2 a Wronczynem, której węzeł komunikacyjny zlokalizowany jest zaledwie 3 km od gminnych terenów inwestycyjnych. Wspomniane tereny w większości objęte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów. Mieszczą się one w miejscowości Strykowo. Większość z nich objęta jest statutem specjalnej strefy ekonomicznej oraz włączona w obszar Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Stęszewska podstrefa K-S SSE podlega regułom obowiązującym na terenach specjalnych stref ekonomicznych, co w skrócie oznacza, że przedsiębiorca podejmujący tu działalność gospodarczą jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia w podatku dochodowym CIT z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy. Strykowo posiada pełną infrastrukturę techniczną wraz z rozdzielnią gazu wysokiego i niskiego ciśnienia, rozdzielnią prądu oraz oczyszczalnią ścieków. Pobliskie działki uzbrojone są w przyłącza gazu, prądu, kanalizacji sanitarnej, wody oraz telefonii stacjonarnej, za pośrednictwem światłowodu biegnącego wzdłuż drogi nr 32. Dzięki profesjonalnej i szybkiej obsłudze administracyjno-prawnej inwestycji, proces załatwiania formalności związanych z lokalizacją nowych inwestycji przebiega bardzo sprawnie. W gminie Stęszew łączą się ze sobą tradycja z nowoczesnością. Spokój gwarantowany przez cenne przyrodniczo miejsca z rozwojem i postępem. Może dlatego z każdym rokiem przybywa nowych inwestorów, zarówno tych, którzy tworzą tu swoje firmy jak i tych, którzy postanowili tu zamieszkać.

Ogólnopolska Karta Seniora

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
email: ops@steszew.pl

godziny urzędowania : 
– pierwszy poniedziałek miesiąca od 9.00 – 17.00
– pozostałe poniedziałki od 8.00 – 16.00
– wtorek – piątek od 7.00 – 15.00

tel. kontaktowe: 61 8134 – 06261 8197-124

Skip to content