• 13 kwietnia 2024 02:33

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina miejsko-wiejska Gniewkowo położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, we wschodniej części powiatu inowrocławskiego, pomiędzy Inowrocławiem i Toruniem. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 15 (najważniejszy korytarz transportowy) oraz droga wojewódzka nr 246. Gmina Gniewkowo posiada dogodne położenie komunikacyjne, 7 km od zachodniej granicy gminy znajduje się odcinek drogi S10 prowadzący do autostrady A1.

Miasto Gniewkowo zajmuje tylko 5% powierzchni gminy (920 ha z łącznie 17 972 ha), ale zamieszkuje je aż 7 tysięcy osób (48% całej ludności gminy). Stanowi główny ośrodek administracyjny, gospodarczy, edukacyjny i usługowy w skali gminy. Znajduje się w centralnej części gminy. Obszar wiejski gminy składa się z 29 miejscowości.

 System przyrodniczy – obejmuje najcenniejsze w gminie obszary/obiekty przyrodnicze i krajobrazowe, w tym objęte ochroną: dwa Obszary Chronionego Krajobrazu – „Obszar Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia”, „Lasów Balczewskich”; 31 pomników przyrody; 4 użytki ekologiczne oraz inne tereny stanowiące lokalne korytarze ekologiczne. Wszystkie one tworzą system, który spełnia wiele zadań – stąd z jednej strony zakłada się jego ochronę, z drugiej strony przewiduje się możliwości jego wykorzystania dla chociażby działalności gospodarczych (turystyka), a co istotne, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska.

 W XIV w. było siedzibą kasztelanii i stolicą jednego z księstw kujawskich.

Nazywane także Gniewkow, Gnyewcow, prawa miejskie uzyskało w XIII w. Był to gród księcia kujawskiego Kazimierza III gniewkowskiego, który oblegany przez Krzyżaków w 1332 r. podpisał z nimi ugodę, po czym spalił miasto. Na miejscu grodu Krzyżacy zbudowali zamek z cegły i nazwali go Argenau, jednakże szybko stracili zdobycz.

            Do najciekawszych zabytków Gminy Gniewkowo można zaliczyć:

  • KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MIKOŁAJA I ŚW. KONSTANCJI

Wnętrze kościoła w Gniewkowie zachwyca swoim bogactwem i pięknem. Spośród zabytków, które przykuwają uwagę, wymienić można m.in.:

  • Ołtarz św. Konstancji w stylu manierystycznym z pierwszej połowy XVII wieku.
  • Ołtarz św. Anny Samotrzeć w stylu barokowym z drugiej połowy XVII wieku.
  • Pacyfikał z drugiej połowy XVII wieku.
  • Ołtarz św. Mikołaja w stylu rokoko z drugiej połowy XVIII wieku.
  • Ołtarz główny w stylu regencyjnym z przedstawieniem Chrystusa Ukrzyżowanego datowany na 2. ćw. XVIII wieku.
  • KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Parafia ma ciekawą historię, która sięga 1969 roku, kiedy to kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski, uroczyście erygował parafię. Jednak świątynia, w której dzisiaj odprawiane są nabożeństwa, posiada swoje korzenie w dalekim 1886 roku, kiedy to powstała gmina protestancka. W latach 1894-1895 wzniesiono kościół w stylu neogotyckim jako ewangelicko-unijny, spełniający potrzeby tej wspólnoty.

  • 30 – METROWA WIEŻA CIŚNIEŃ – SYMBOL MIASTA

Została ona wybudowana w latach 1914-1915 wraz z całą infrastrukturą wodociągową, stanowiąc nie tylko ważne źródło wody, ale również nieodłączny element krajobrazu miasta.

  • ZABYTKOWY RATUSZ – SIEDZIBA URZĘDU STANU CYWILNEGO

Ratusz został zbudowany w latach 1908-14, zachowując styl historyzujący z elementami Rundbogenstilu. Wzniesiona murowana i nieotynkowana konstrukcja z cegły, stoi na solidnym ceglanym fundamencie.

https://gniewkowo.com.pl/

Ogólnopolska Karta Seniora

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w:

MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 

ul. dworcowa 8c Gniewkowo

Tel. 52 358 53 66, kom. 796 807 457

Godziny przyjmowania:
Poniedziałek, środa, czwartek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-16.00

piątek: 7.00-14.00

Skip to content