• 23 maja 2024 05:22

Gmina i Miasto GOGOLIN

paź 27, 2023

INFORMACJE O GMINIE

Gmina Gogolin to miasto z dwiema dzielnicami i dziewięcioma sołectwami, malowniczo położona w sercu Opolszczyzny, zamieszkana przez prawie 13 tysięcy osób.

Bliskość autostrady A4, doskonale położone tereny inwestycyjne objęte statusem specjalnej strefy ekonomicznej oraz rozwinięty przemysł cementowo – wapienniczy i chemiczno – poligraficzny pozwalają na prężny rozwój gospodarczy.

Gogolin to gmina o rolniczej i przemysłowej historii – miejscowość przez wieki była ważnym ośrodkiem przemysłowym w Polsce, a obecnie działa tu największa w Europie cementownia oraz najnowocześniejszy zakład produkcji wapna. Nierozerwalnie łączą się tu rozwój społeczno – gospodarczy, poszanowanie tradycji i lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz dbałość o środowisko naturalne. 

To właśnie z Gogolina wywodzi się melodia, którą od wielu dziesięcioleci nucą mieszkańcy Polski, jednoznacznie utożsamiając ją z pewną miejscowością na skraju Wyżyny Śląskiej: z Gogolinem. Legenda o Karolince i Karliczku, piosenka i pomnik stanowią znak rozpoznawczy Gogolina. Ponadto gmina Gogolin już dwukrotnie znalazła się na szczycie rankingu miast i gmin, w których żyje się najlepiej.

Ogólnopolska Karta Seniora

Wnioski o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora można składać w sekretariacie Centrum Usług Społecznych w Gogolinie: Plac Dworcowy 2, 47-320 Gogolin w godzinach funkcjonowania jednostki.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu (77) 47-49-402.

Skip to content