• 19 czerwca 2024 14:58

Gmina Brzeg

paź 19, 2023

Położony w połowie drogi pomiędzy Wrocławiem a Opolem Brzeg jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast Śląska. Okres świetności Brzegu nierozerwalnie związany był z panowaniem w księstwie legnicko-brzeskiej linii Piastów – pierwszej polskiej dynastii królewskiej. Książę Bolesław III, syn księcia wrocławskiego Henryka V, połączył księstwo brzeskie z legnickim i tytułował się w 1312 r. – Panem Legnicy i Brzegu. Na początku XVI wieku, za rządów Jerzego I, Brzeg odzyskał utraconą rangę stolicy księstwa legnicko-brzeskiego. Rozkwit architektury i kultury miasta przyniosły rządy jego następców – Fryderyka II i Jerzego II. Najznakomitszym dziełem księcia Jerzego II była renesansowa przebudowa zamku, przy której pracowali architekci włoscy. Oni też, po pożarze w 1569 r., gruntownie przebudowali Ratusz Miejski. To nie tylko oryginalnie zachowany renesansowy gmach, ale dzieło sztuki o randze ponadregionalnej, którego klimat potrafi przenieść w czasie. Ratusz nie pozostaje też martwym zabytkiem. Do dziś wykorzystywany jest w celach administracyjnych, a w jego wnętrzu, podobnie jak przed wiekami, odbywają się sesje rady miejskiej oraz różne wydarzenia kulturalne.

Książę Jerzy II popierał kulturę i naukę, czemu miało służyć ufundowanie Gymnasium Illustre Bregense, nazywane później Gimnazjum Piastowskim. Godne uwagi są również brzeskie kościoły, w tym jedna z najwyższych gotyckich świątyń na Śląsku – kościół św. Mikołaja, czy pojezuicki, barokowy kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Miłośnicy architektury zobaczą też w Brzegu gotyckie, renesansowe i barokowe kamienice mieszczańskie.

Współczesny Brzeg posiada łącznie blisko 100 ha terenów parkowych. Pierwsze przemyślane zadrzewienia dokonane zostały za sprawą króla Fryderyka Wielkiego, w drugiej połowie XVIII wieku. Po zdobyciu miasta przez wojska napoleońskie w 1807 r. w miejscu zburzonych fortyfikacji miejskich powstały promenady parkowe tworzące planty. Na początku XX wieku z inicjatywy burmistrza Juliusa Peppela władze miejskie postanowiły urządzić w południowo-zachodniej części miasta duży park krajobrazowy. Pomiędzy 1901 a 1905 r., dzięki zakupom oraz ofiarności właścicieli Skarbimierza i rodziny von Lobbecke, pozyskano na ten cel tereny południowego przedmieścia Brzegu. W ten sposób powstał największy brzeski park, nazwany do niedawna Parkiem Wolności, a obecnie Parkiem im. Juliusa Peppela. W Brzegu rośnie wiele drzew, które uznane zostały za pomniki przyrody.

Szukający aktywnego wypoczynku będą mieli okazję skorzystać z licznych nowoczesnych obiektów sportowych, w tym krytej pływalni i wielofunkcyjnego stadionu. Przez miasto wiodą piesze i rowerowe szlaki turystyczne, w tym Szlak Polichromii Brzeskich z dziełami gotyckiego malarstwa ściennego.

Wśród wielu ofert Brzeskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i lokalnych stowarzyszeń kulturalnych każdy znajdzie również coś dla ducha.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Gminy Brzeg –  https://brzeg.pl/

Ogólnopolską Kratę Seniora – Gmina Przyjazna Seniorom

można wyrobić w siedzibie

Brzeskiego Centrum Seniora

ul. Piastowska 29, 49-300 Brzeg,

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00,

tel. kontaktowy:  77/ 404 58 21, email: bcs@mops-brzeg.pl