• 25 lipca 2024 03:48

Gmina Siekierczyn

mar 27, 2023

Gmina Siekierczyn to jedna z mniejszych gmin województwa dolnośląskiego i jedna
z mniejszych gmin powiatu lubańskiego. Jest gminą wiejską utworzoną z 6 wsi (obrębów ewidencyjnych): Nowa Karczma, Rudzica, Siekierczyn, Wesołówka, Wyręba i Zaręba, zajmujących obszar o łącznej powierzchni geodezyjnej 49,6 km kw. Została podzielona na 7 sołectw, ponieważ Siekierczyn umownie został podzielony na Siekierczyn Górny i Siekierczyn Dolny. Ponadto w obrębie Wesołówki i Zaręby występują jeszcze dwie jednostki, nie posiadające statusu sołectw – odpowiednio Pisaczów i Ponikowo.

Gmina pod względem geograficznym położona jest w obrębie Pogórza Izerskiego stanowiącego mezoregion należący do Sudetów Zachodnich. Prawie cały obszar gminy leży
na Wysoczyźnie Siekierczyńskiej o wysokości 250 – 300 m n.p.m. Południowo – zachodnie tereny gminy leżą na stokach Wzgórz Zalipiańskich o maksymalnej wysokości do 300 m n.p.m.

Gmina Siekierczyn położona jest na terenie o charakterze przejściowym od pasm górskich Sudetów do Niziny Śląsko – Łużyckiej.

Obszar gminy położony jest w całości w dorzeczu Kwisy i Nysy Łużyckiej i ich dopływów.

Z położeniem gminy ściśle wiąże się klimat. Cała zachodnia cześć Pogórza Izerskiego, czyli również Gmina Siekierczyn, leży w regionie zgorzeleckim. Region ten charakteryzuje się najłagodniejszym klimatem w Sudetach. Obszar gminy charakteryzuje się średnią temperaturą roczną w granicach 7- 8 stopni Celsjusza. Okres wegetacji rozpoczyna się w drugiej połowie marca i trwa 220 dni.

Historia poszczególnych miejscowości jest bardzo zróżnicowana. Najpierw tereny
te zajmowało plemię Bieżuńczan, ale od XII/XIII w. zaczęli na nie napływać niemieccy koloniści. Siekierczyn (niem. Gelbsdorf) założony został najprawdopodobniej przez nich w XII w.
i funkcjonował jako posiadłość rycerska. Po II wojnie światowej wieś przez pewien czas nazywano Jeziorna (od licznych stawów i jeziorek), którą w 1946 r. przemianowano na Siekierczyn. 

Do miejsc atrakcyjnych turystycznie, które warto zobaczyć, należą:

  • w Nowej Karczmie: nadajnik radiowo – telewizyjny, góra Pastwa i kompleks sportowy
    z kortem tenisowym,
  • w Rudzicy: najstarszy katolicki kościół parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z otoczeniem, licznymi krzyżami i kapliczkami przydrożnymi oraz kompleks sportowy
    z bezpiecznym boiskiem wielofunkcyjnym,
  • w Siekierczynie: użytek ekologiczny w kształcie serca „Jezioro Formoza”, zabytkowy kościół pw. św. Antoniego z Padwy, „Głaz Hindenburga”, nowoczesny obiekt rekreacyjno-sportowy ze strefami dla seniorów, młodzieży i dzieci oraz stadion sportowy,
  • w  Wesołówce – kompleks sportowy z bezpiecznym boiskiem wielofunkcyjnym i nieczynny kamieniołom bazaltu,
  • w Wyrębie – kompleks sportowy z bezpiecznym boiskiem wielofunkcyjnym oraz założenie pałacowo – parkowe,
  • w Zarębie – odrestaurowany zabytkowy kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, zabytkowe założenia pałacowo – parkowe przy ul. Parkowej i ul. Bazaltowej oraz „Źródełko Miłości” w Ponikowie.

Więcej informacji o Gminie Siekierczyn na stronie www.siekierczyn.pl

Serdecznie zapraszamy!

Ogólnopolską Kartę Seniora w Gminie Siekierczyn będzie można wyrobić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siekierczynie

59 – 818 Siekierczyn 296

poniedziałek – piątek 8.00 -12.00

kontakt: tel. 75 722 17 30

e-mail: gops@siekierczyn.pl