• 18 lipca 2024 23:32

Gmina Krzywda

mar 15, 2023

Gmina Krzywda położona jest w północno – zachodniej części województwa lubelskiego, jest jedną z jedenastu gmin powiatu łukowskiego.

Miejscowość gminna – Krzywda jest oddalona:

*       25 km od Łukowa,
*       90 km od Lublina,
*       51 km od Siedlec,

Rzeźba terenu gminy jest słabo urozmaicona, o wysokościach bezwzględnych wahających się od około 160 do 180 m n.p.m.

Biorąc pod uwagę podział geofizyczny Polski, usytuowana jest na Wysoczyźnie Żelechowskiej, stanowiącej część Niziny Południowo – Podlaskiej.

Region ten położony jest na terenie zlodowacenia środkowo – polskiego i obejmuje swym zasięgiem fragment wysoczyzny polodowcowej, rozciętej dolinami rzek: Bystrzyca, Wilga. Na terenie gminy znajduje się obszar źródliskowy rzeki Mała Bystrzyca, odprowadzającej swe wody na północny-wschód do dorzecza Tyśmienicy oraz rzeki Wilga odprowadzającej swe wody na zachód do dorzecza Wisły.

Obecnie Gmina Krzywda zajmuje obszar 161 km², zamieszkiwany przez 10 896 mieszkańców. W jej skład wchodzi 27 miejscowości, wśród których największe to: Krzywda, Okrzeja, Huta Dąbrowa, Wola Okrzejska.

Gmina jest obszarem typowo rolniczym, na którym władze samorządowe dbają o to, aby stała się regionem pożądanym przez inwestorów. W ostatnich latach zauważa się powolne ożywienie gospodarcze oraz rozwój drobnego przemysłu, rzemiosła i wytwórczości. Wpływ na tę sytuację wywiera korzystne położenie przy linii kolejowej Łuków-Dęblin oraz dostępna komunikacja drogowa.

Oprócz gospodarstw rolnych funkcjonuje tu kilka zakładów przemysłowych, takich jak funkcjonująca od 1824 roku Huta Szkła Gospodarczego „Dąbrowa” w Hucie Dąbrowie, Huta Szkła Jerzy Cegliński i Ryszard Przeworski w Krzywdzie, zakład dziewiarski „Wadima” w Krzywdzie, Zakład Zmechanizowanych Robót i Eksploatacji Kruszyw Ziemnych Stanisław Pietrzak w Krzywdzie oraz firma Jerzego Redzika w Hucie Dąbrowie.

Na terenie gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe, jedno gimnazjum i trzy zespoły szkół oraz jedna szkoła ponadgimnazjalna – Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym. Obiekty mogą poszczycić się bardzo dobrym zapleczem, a w Krzywdzie, Okrzei i Hucie Dąbrowie funkcjonują ośrodki sportu i rekreacji z pełnowymiarowymi boiskami do gier zespołowych oraz lekkoatletyki. Większość środków na te inwestycje pochodziła z funduszy unijnych i Totalizatora Sportowego.

Chlubą gminy jest Wola Okrzejska – miejsce urodzin Henryka Sienkiewicza oraz Okrzeja, gdzie społeczeństwo w hołdzie dla noblisty usypało kopiec i ufundowało pomnik-popiersie Henryka Sienkiewicza, a fundatorem kościoła parafialnego jest babka Sienkiewicza – Teresa z Lelewelów Cieciszowska.

https://gminakrzywda.pl/strona-glowna

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w:

Gdzie: w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywdzie

Kiedy: od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00

Kontakt: Natalia Bany, tel. 25 755 12 89