• 29 maja 2024 14:43

Gmina i Miasto Nisko

lis 9, 2022

Nisko to miasto o bogatej, kilkusetletniej historii leżące w dolinie rzeki San. Pierwsza historyczna wzmianka o Nisku pochodzi z 15 kwietnia 1439 roku, a napisał ją anonimowy kancelista dworski króla Władysława III Warneńczyka. Nisko w 1933 r. otrzymało prawa miejskie. Rozliczne zasługi na rzecz jego rozwoju miało hrabiostwo Resseguier. Do dziś można podziwiać Park Miejski, którego założycielką była hrabina Maria Resseguier z Kinskych, a który w ostatnich latach przeszedł szereg zabiegów pielęgnacyjnych.

Obecnie Nisko to liczące ponad 15 tysięcy mieszkańców miasto powiatowe. Stanowi również gminę, w skład której wchodzi 6 sołectw. Nisko ma ciekawy układ urbanistyczny, a to głównie ze względu na podwójne, przedzielone drogą krajową planty. Mniejsze, na których znajdują się klomby, liczne kasztanowce i fontanna zwane są Plantami Miast Partnerskich. Z kolei w centralnym punkcie sąsiednich, Dużych Plant znajduje się Pomnik Wdzięczności wzniesiony w 1970 roku.

Dzisiejsze Nisko to ważna miejscowość na mapie Podkarpacia. Żyje się tu spokojnie i bezpiecznie w otoczeniu przepięknej przyrody. Miasteczko stwarza idealne warunki do odpoczynku od wszechobecnego zgiełku, a szczególnym miejscem do tego jest zalew  Podwolina w Nisku. Warto wspomnieć, że zbiornik Podwolina stanowi doskonałe miejsce do uprawiania sportów wodnych.

Miasto leży u zbiegu ważnych tras komunikacyjnych.  Do Niska można dojechać z czterech stron tj. od Rzeszowa i Lublina drogą S-19 oraz, Przemyśla i Sandomierza, drogą krajową numer 77. W pobliżu kolei szerokotorowej LHS, w sołectwie Nowosielec  udostępniono dla inwestorów kilkadziesiąt uzbrojonych hektarów przeznczonych na działalność przemysłowo-handlową.

W ostatnich latach na rozwój Gminy i Miasta Nisko z różnych unijnych programów finansowych udało się pozyskać dziesiątki milionów złotych. Nisko jest także jednym z nielicznych beneficjentów Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG tzw. Funduszy Norweskich.

www.nisko.pl

Kartę Seniora można wyrobić w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko.

Tel. 15 841 56 43

Skip to content