• 22 lutego 2024 12:04

Gmina Gierałtowice

mar 1, 2022
Gmina Gierałtowice, widok na zamek w otoczeniu drzew

Gmina Gierałtowice to miejsce wyjątkowe w skali całego kraju. Graniczy z obszarem, gdzie autostrada A4 krzyżuje się z autostradą A1 (węzeł Gliwice-Sośnica). Przecięcie tych dwóch arterii drogowych jest największym węzłem komunikacji drogowej w Polsce i Europie. Gierałtowice to jedna z większych gmin województwa śląskiego. Leży w samym jego centrum geograficznym. Administracyjnie należy do powiatu gliwickiego. Zajmuje obszar około 40 km 2, z czego ponad 53% to grunty rolne a 12% to lasy. W skład gminy Gierałtowice wchodzą cztery sołectwa: Chudów, Gierałtowice, Paniówki i Przyszowice.
     Środowisko kulturowe Gminy Gierałtowice to przykład występowania cennych obiektów i zespołów w skali regionu, a także wyraz harmonijnego procesu zmian w kształtowaniu przestrzeni kulturowej. Na szczególną uwagę w kontekście ponadlokalnym zasługują ruiny zamku w Chudowie, założenie parkowo – pałacowe oraz drewniany spichlerz w Przyszowicach. Obiekty te posiadają walory historyczno– architektoniczne i poznawcze. Stanowią bardzo cenne elementy kulturowe w skali regionu i kraju. Wspomnieć należy również o licznych elementach środowiska kulturowego, w tym o budownictwie, nazewnictwie, tradycjach lokalnych i gwarze, które wpływają na utrzymanie tożsamości w regionie.

widok na zamek w Gierałtowicach
widok na zamek w Gierałtowicach w otoczeniu drzew
budynek Urzędu Gminy nocą
  • strona internetowa :

www.ops.gieraltowice.pl

  • gdzie można wyrobić kartę :

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

– ul. Powstańców Śląskich 1

– 44-186 Gierałtowice

  • kontakt :

dyrektor@ops.gieraltowice.pl

– 32 3011527

Godziny :

– poniedziałek 07:00-15:00

– wtorek 07:00-15:00

– środa 07:00-15:00

– czwartek 07:00-17:00

– piątek 07:00-13:00

Skip to content