• 25 lipca 2024 03:30

Kazimierza Wielka

paź 6, 2021

Gmina Kazimierza Wielka leży w południowej części województwa świętokrzyskiego, na obszarze tzw. Niecki Nidziańskiej, będącej obniżeniem między Górami Świętokrzyskimi a Wyżyną Krakowsko- Częstochowską. Siedzibą Gminy i powiatu jest miasto Kazimierza Wielka położone przy trasie Kraków– Busko-Zdrój. Dobra dostępność komunikacyjna sprawia, że miasto jest intensywnie powiązane zarówno z położonym 50 km. na południe Krakowem, jak i oddalonymi o niespełna 100 km. Kielcami,jednocześnie pełniąc rolę lokalnego ośrodka usługowego dla okolicznych wsi.

Kazimierza Wielka to miasto inwestujące w rozwój przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Od lat realizuje się tutaj ważne projekty infrastrukturalne, takie jak budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego, rewitalizacja parku miejskiego. Miasto dąży również do dalszej poprawy jakości życia mieszkańców poprzez realizację przedsięwzięć związanych z Programem Rewitalizacji na lata 2016-2022.

Prężnie rozwijające się miasto, nowe możliwości gospodarcze i biznesowe dla inwestorów powodują znaczny wzrost znaczenia tego ośrodka na mapie województwa i kraju. Jednym z największych atutów tego obszaru jest występowanie złóż wód termalnych i siarczkowych, co stało się dla samorządu motorem napędowym do utworzenia w Kazimierzy Wielkiej uzdrowiska z innowacyjnymi kierunkami leczniczymi. Obecnie miasto posiada już status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Uzdrowiskowy charakter Kazimierzy Wielkiej to istotny element oferty inwestycyjnej oraz dominujący
czynnik prorozwojowy tego miejsca.


Zasoby wód leczniczych, czyste środowisko, rozbudowana infrastruktura rekreacyjno sportowa, to atuty, które zachęcają do odwiedzenia tego urokliwego zakątka Polski, gdzie panuje sprzyjający klimat zarówno dla leczenia, jaki i inwestowania. Poszukiwania inwestora, który na terenie gminy utworzy placówki lecznicze, są dla samorządu sprawą najwyższej wagi. Wiadomo bowiem, że występowanie wód siarczkowych i termalnych to potencjał i przyszłość Kazimierzy Wielkiej. Atrakcyjność potęguje dobrze rozwinięta baza turystyczno-rekreacyjna – boiska, kort tenisowy, place zabaw, basen, hala sportowa oraz zbiornik rekreacyjny. Miasto dąży również do dalszej poprawy jakości życia mieszkańców poprzez realizację przedsięwzięć związanych z Programem Rewitalizacji na lata 2016-2022.


Dynamiczny rozwój zbiega się z troską o zachowanie historycznych walorów ziemi, która
klasyfikowana jest przez historyków jako jedno z najstarszych na ziemiach polskich miejsc zorganizowanego osadnictwa ludzkiego. Ten pogląd potwierdzają intensywnie prowadzone badania archeologiczne. W mieście oraz jego bliższym i dalszym otoczeniu można podziwiać dobrze zachowane obiekty, które wpisano do rejestru zabytków.
W centrum miasta znajduje się baszta, której nietuzinkowy kształt sprawia, że „okrąglak” stał się symbolem Kazimierzy budząc zrozumiałą ciekawość turystów. Wielką atrakcją dla miłośników historii są też inne wspaniałe zabytki, spośród
których należy wymienić leżącą w południowej części miasta barokową świątynię p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, czy malowniczy pałac Lacon z początków XX wieku.

Kazimierza Wielka to także otwarci i gościnni mieszkańcy. O otwartości tego miasta na młodość przekonali się młodzi ludzie z całego świata, którzy w 2016 roku uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży, a dla których Kazimierza stała się nie tylko bazą noclegową ale także bezpieczną i przyjazną przystanią w pielgrzymim znoju. Wymierne korzyści czerpie się tutaj także z intensywnej współpracy z miastami partnerskimi w Niemczech (Altenstadt) i na Ukrainie (Buczacz).

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w:

Miejsce: Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej, ul. T.
Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka.
Godziny przyjmowania: 7.30 – 15.30
Kontakt: tel. 41 35-21-922, e-mail: mgops@kazimierzawielka.pl,
http://www.kazimierzawielka.naszops.pl