• 22 czerwca 2024 19:08

Dlaczego My?

sty 18, 2021

Dlaczego akurat nam powinieneś przekazać swój 1% podatku?

Stowarzyszenie Manko – wspieramy Seniorów
Od ponad 20 lat Stowarzyszenie MANKO (Organizacja Pożytku Publicznego 1%) jest wydawcą mediów obywatelskich oraz organizatorem licznych ogólnopolskich kampanii skierowanych do wszystkich grup społecznych. W ostatnich latach nasza działalność poświęcona jest Seniorom. Chcemy by działania, które podejmujemy poprawiły jakość ich życia. Dostrzegamy problemy, które dotykają ludzi starszych. Kwestie zdrowotne, utrudniony dostęp do służby zdrowia, niekorzystna sytuacja finansowa, brak wiedzy w zakresie ekonomii, prawa, technik cyfrowych, a nawet polityki to obszary, w których staramy się informować osoby 60+. Aktywizujemy seniorów i pokazujemy, że są oni ważni cenną grupą społeczną

Przekaż 1% naszej organizacji

Jak wykorzystamy Twój 1%
Środki pozyskane z darowizn w postaci 1% podatku mamy zamiar wykorzystać na cele statutowe stowarzyszenia. W tym roku naszym celem jest zakup wózka inwalidzkiego lub innej pomocy medycznej dla potrzebującego kombatanta. Zdecydowaliśmy się na taki sposób wykorzystania środków w z związku z naszą kampanią „Patriotyczny Glos Seniora – Śladami Niepodległej”, którą przeprowadzaliśmy m. in. w partnerstwie z Instytutem Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Uważamy, że zakup wózka inwalidzkiego dla kombatanta łączy nasz dwa cele: pomoc osobom starszym oraz wsparcie dla osoby zaangażowanej w walkę o niepodległość.

Więcej o nas
Od 20 lat Stowarzyszenie MANKO (Organizacja Pożytku Publicznego 1%) jest wydawcą mediów obywatelskich oraz organizatorem licznych ogólnopolskich kampanii społecznych (tj.: Lokal BEZ papierosa, Polska BEZ dymu, RyzyKOchania, Nie pal przy dziecku, Palenie jest słabe, Życie zaczyna się po 60-tce, Głos Seniora). Działania te zostały docenione wieloma ogólnopolskimi nagrodami i wyróżnieniami m.in.: Biały Kruk, Kryształy Soli, Złote Spinacze, Laury Magellana czy Medal Obywatelski.

Od 7 lat we współpracy m.in. z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Sejmową Komisją Polityki Senioralnej oraz wieloma innymi instytucjami zajmujemy się polityką senioralną i wspieraniem osób starszych (edukacją i aktywizacją). Nasze działania z sukcesem prowadzimy na terenie całej Polski i za granicą. Ogólnopolską Kartę Seniora posiada już ponad 250 tysięcy seniorów, honoruje ją ponad 1600 firm, a 115 gmin przystąpiło do naszej kampanii Gmina Przyjazna Seniorom. Wydawany przez nas Ogólnopolski Głos Seniora (już 44 wydań) o nakładzie 30 tys. sztuk dociera do ponad 800 organizacji seniorskich w Polsce. Wydajemy też jego edycje lokalne np. Rzeszowski Głos Seniora. Nasza kampania Stop Manipulacji – nie daj się oszukać! ma za zadanie zwiększenie świadomości konsumentów dotyczącą nieuczciwych praktyk sprzedażowych. Jesteśmy też liderem Międzynarodowego projektu SASME z Funduszy Erasmus+. W jego ramach, od grudnia 2017 r. wydajemy Europejski Głos Seniora, Europejską Kartę Seniora w wersjach niemieckiej, litewskiej i rumuńskiej oraz pierwszą w Europie Centralnej – międzynarodową grę planszową dla seniorów „Latający reporterzy”.

Ogólnopolski Głos Seniora:
Ogólnopolski Głos Seniora to już piąty tytuł prasowy wydawany przez Stowarzyszenie MANKO, które specjalizuje się w kampaniach społecznych, medialnych i edukacyjnych. Do tej pory ukazały się 54 wydania gazety, które docierają do ponad 800 organizacji seniorskich, w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Klubów Seniora w całej Polsce. Projekt uzyskał patronat honorowy m.in.: Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ogólnopolskiej Federacji UTW. Ogólnopolski Głos Seniora prowadzi edukację osób starszych m.in. w tematyce przedsiębiorczości, polityki senioralnej oraz bezpieczeństwa. Na łamach magazynu prezentowane są artykuły ekspercie, rozrywkowe oraz konkursowe.

Ogólnopolska Karta Seniora:
Ogólnopolską Kartę Seniora możne wyrobić każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i wypełni formularz znajdujący się na naszej stronie. Posiadacze Ogólnopolskiej Karty Seniora stają się zarazem ambasadorami Programu – opowiadają o niej swojej rodzinie i znajomym, zachęcają lokalnych przedsiębiorców do jej honorowania, a również dołączają swój samorząd do Programu Gmina Przyjazna Seniorom. Dzięki niemal 400 000 seniorom, którzy posiadają Ogólnopolską Kartę Seniora, do Programu dołączyło ponad 2300 firm z całej Polski. Ogólnopolska Karta Seniora jest bezpłatna i bezterminowa, a wyrobić można ją w Krakowie lub w jednym ze 150 miast partnerskich. Wszystkie informacje, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na naszej stronie internetowej.

Gmina Przyjazna Seniorom:
Od kilku lat Stowarzyszenie MANKO prowadzi również Program Gmina Przyjazna Seniorom, który pozwala na aktywizowanie seniorów poprzez lokalny samorząd. Obecnie współpracujemy z ponad 150 powiatami, gminami i miastami w Polsce, a każdy samorząd partnerski wydaje z nami Ogólnopolską Kartę Seniora w edycji lokalnej (obowiązującej na terenie całego kraju). Dzięki współpracy z samorządami aktywizujemy również przedsiębiorców, którzy tworzą oferty specjalne dla seniorów i wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom. Dzięki Programowi Gmina Przyjazna Seniorom, seniorzy szybciej otrzymują Ogólnopolską Kartę Seniora i mają szerszy dostęp do punktów, gdzie jest ona honorowana, a samorządy zyskują na turystyce lokalnej i gospodarce. Dołączyli do nas m.in.: Rzeszów, Kielce, Jelenia Góra, Lidzbark oraz Malbork.

Stop Manipulacji – nie daj się oszukać!
Głównym celem kampanii jest edukacja w obszarze oszczędności, ekonomii, praw konsumenta, manipulacyjnych technik sprzedaży i bezpieczeństwa. Projekt skierowany jest do seniorów, którzy są głównymi adresatami pokazów i prezentacji. Projekt przewiduje działania prewencyjne przed dokonywaniem zakupów w warunkach, które nie sprzyjają rozważnemu podjęciu decyzji przez konsumentów. Goście zaproszeni na tego typu spotkania (pokazy, prezentacje, bezpłatne badania) nie są właściwie informowani o celu handlowym, bywają wprowadzani w błąd co do właściwości produktów. W trakcie spotkań bywa wywierana presja i wątpliwy etycznie nacisk na potencjalnych klientów (np. poprzez odwoływanie się do odpowiedzialności za zdrowie rodziny). Klienci po zakupie nie otrzymują wszystkich dokumentów ani nie są informowani o swoich prawach, w szczególności o prawie do odstąpienia od umowy. Zwracamy się również do samorządów oraz przedstawicieli branży hotelarskiej, aby zrezygnowali z wynajmowania swoich powierzchni pod prezentacje sprzedażowe. Planujemy także działania na rzecz zmiany prawa, które wzorem innych krajów ograniczą ten nieetyczny proceder.