Świąteczne spotkanie z Rektorem wyróżnionych słuchaczy KUTW

JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. Jacek WOŹNY, pogratulował słuchaczom Kazimierowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku sukcesów w 2020 r.

JM Rektor UKW, prof. Jacek Woźny
Nagrody uczelniane z rąk JM Rektora, prof. Jacka Woźnego, odbiera przewodnicząca Rady Słuchaczy, Bożena Sałacińska

JM Rektor, prof. Jacek Woźny, od zawsze wspiera słuchaczy KUTW. Nagradza seniorów za pracę na rzecz regionu, miasta i uczelni. Mobilizuje to ich do dalszej efektywnej pracy. Podczas ostatniego w 2020 r. spotkania, JM Rektor w towarzystwie opiekuna KUTW, dr Sławomira Łanieckiego, wręczył najaktywniejszym seniorom listy gratulacyjne oraz wspaniałe uczelniane upominki.Wśród wyróżnionych słuchaczy KUTW znalazły się następujące osoby: przewodnicząca Rady Słuchaczy, Bożena Sałacińska oraz Małgorzata Bruzda, Janina Lackner i Helena Wyrzykowska. Uhonorowany został również pracownik UKW, Jarosław Mikietyński.

– Serdecznie gratuluję słuchaczom KUTW nagród w konkursie”Bydgoski Wolontariusz Roku 2020″, które przyznał Urząd Miasta Bydgoszczy. Bożenie Sałacińskiej  gratuluję również  prestiżowego „Stalowego Anioła” przyznanego przez Urząd Marszałkowski. Bardzo serdecznie dziękuję za dotychczasową aktywność społeczną i promowanie uczelni. Jednocześnie składam wszystkim słuchaczom KUTW najserdeczniejsze życzenia Świąteczne i  Noworoczne – powiedział profesor Jacek Woźny.

Nagrodę z rąk JM Rektora odbiera Helena Wyrzykowska
Wolontariusz UKW, Jarosław Mikietyński, odbiera wyróżnienie z rąk JM Rektora
Proj. Jacek Woźny wręcza upominki Janinie Lackner
Wyróżnieni wolontariusze z opiekunem KUTW, dr Sławomirem Łanieckim

W imieniu nagrodzonych, życzenia Świąteczne i Noworoczne złożyła Rektorowi Helena Wyrzykowska. Przekazała JM własnoręcznie wykonany stroik. Przewodniczący Rady Naukowo – Programowej, Sławomir Łaniecki otrzymał stroik świąteczny wykonany przez Czesławę Makowską.

Helena Wyrzykowska wręcza JM rektorowi własnoręcznie wykonany stroik
Janina Lackner wręcza stroik dr Sławomirowi Łanieckiemu
List gratulacyjny od Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla przewodniczącej Rady Słuchaczy – Bożeny Sałacińskiej
Praktyczne upominki dla wyróżnionych słuchaczy KUTW