• 13 kwietnia 2024 02:09

I Wirtualny, Charytatywny Festiwal Sportu i Zdrowia – 07 – 11.11.2020 r.

Regulamin

1. Wirtualny, Charytatywny Festiwal Sportu i Zdrowia.

2. Hasła przewodnie imprezy – “Rodzina na start”- “Człowiek człowiekowi… człowiekiem”- “Trzeźwy umysł”.

3. Termin realizacji 7 listopad 2020.

4. Cele imprezy – Uczczenie 102 rocznicy Odzyskania Niepodległości – Promocja zdrowego, aktywnego stylu życia – Integracja społeczna, zwłaszcza rodzin poprzez sport – Zagospodarowanie czasu wolnego – Popularyzacja sportu całego życia tj. nordic-walking, slow-jogging, biegi, dogtrekking itp.

5. Zgłoszenia mailowo na adres tkkf.miechow@interia.pl do dnia 11 listopada 2020 godz. 17:00. Przy zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, wiek oraz numer telefonu.

6. Przebieg zawodów
W dniach 7-11 listopada 2020 rejestrujemy każdą formę aktywności fizycznej za pomocą zdjęcia na przykład marsz, bieg, trucht, jazda na rowerze, desce, hulajnodze, trening siłowy w domu etc.

7. Miejsce zawodów
Zależne od uczestnika na przykład ścieżka zdrowia, ścieżka rowerowa, siłownia plenerowa, łąka, las lub ćwiczenie w domu

8. Organizator
TKKF Gryf Miechów

9. Współorganizatorzy
Polskie Towarzystwo “Vademecum Rodziny”

10. Koordynator imprezy
Janusz Masłowski 

11. Patronat medialny 
“Głos Seniora” “Wieści Miechowskie” “Rodzina na start”

12.Partnerzy 
Starostwo PowiatoweBurmistrz GiM w Miechowie Klub Siwego Włosa i Trzeźwego Umysłu.

13. Warunki uczestnictwa
– Uczestnictwo w imprezie odbywa się na własną odpowiedzialność startującego,
– Każdy z uczestników ubezpiecza się w własnym zakresie,
– Dzieci do 18-stego roku życia uczestniczą w imprezie z rodzicami lub prawnymi opiekunami,
– W miejscach gdzie gromadzą się ludzie uczestnicy zabezpieczeni są maseczkami,
– Wszystkich uczestników obowiązują aktualne zarządzenia i przepisy.

14. Kolejność zgłoszenia określa numer startowy, który można samodzielnie wykonać i zawiesić podczas aktywności.

Dodatkowe informacje: Organizator przewiduje przeprowadzenie loterii fantowej i okolicznościowe konkursy.

Skip to content