• 17 kwietnia 2024 05:09

Forum Ekonomiczne 2020 – Polak, Węgier – dwa bratanki

W 2020 r., z okazji niedawnej rocznicy stulecia Bitwy Warszawskiej, w kontekście współpracy między naszymi państwami, mówi się głównie o węgierskiej pomocy militarnej. Kilka dni przed rozstrzygającą bitwą wojny polsko-bolszewickiej do polskich żołnierzy trafiło prawie 50 mln sztuk węgierskiej amunicji karabinowej. To umożliwiło walkę z bolszewikami.

Jednak dobre relacje między Polską a Węgrami kształtowały się od wieków. Nie tylko dzięki wspólnym związkom dynastycznym i świętym, ale także dzięki intensywnym stosunkom społecznym i handlowym, które pogłębiły obopólne zaufanie. To rzadkie zjawisko w Europie, żeby oba kraje miały tak silne powiązania oraz wzajemny wpływ na rozwój kultury.

Łączy nas więc historia, podobne losy, podobna wizja świata i człowieka, a także poczucie misji i odpowiedzialność za dziedzictwo europejskie. Wyraz temu ostatniemu daje wyjątkowo od kilku lat intensywna współpraca polityczna między Warszawą a Budapesztem.

Jak więc obecnie wspierać ten wielowiekowy trend i promować go wśród młodych ludzi? Jak budować relacje międzynarodowe w oparciu o kulturę? Nad tym zastanawiać się będą uczestnicy panelu „Kultura i historia. Drogi do wspólnoty”. Panel jest organizowany w ramach Forum Polska-Węgry.

Głównym Partnerem Forum Ekonomicznego 2020 jest  Województwo Małopolskie.

Forum Ekonomiczne odbędzie się w dniach 8 – 10 września 2020 r. w Karpaczu. Rejestracja: https://www.forum-ekonomiczne.pl/rejestracja/

W tym roku już dziesiąty raz będzie brał aktywny udział w dyskusjach prowadzonych Forum Ekonomicznym. Tym razem Piotr Gliński – wicepremier, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyjął zaproszenie do panelu „Kultura i historia. Drogi do wspólnoty”. Rozmawiać z nim będą także senator Maria Koc oraz węgierski poeta Géza Cséby. O tym jak wielowiekowa przyjaźń polsko-węgierska wygląda z perspektywy naszych sąsiadów opowie Mykoła Kniażycki, deputowany do ukraińskiej Rady Najwyższej.

W 2020 r., z okazji niedawnej rocznicy stulecia Bitwy Warszawskiej, w kontekście współpracy między naszymi państwami, mówi się głównie o węgierskiej pomocy militarnej. Kilka dni przed rozstrzygającą bitwą wojny polsko-bolszewickiej do polskich żołnierzy trafiło prawie 50 mln sztuk węgierskiej amunicji karabinowej. To umożliwiło walkę z bolszewikami.

Jednak dobre relacje między Polską a Węgrami kształtowały się od wieków. Nie tylko dzięki wspólnym związkom dynastycznym i świętym, ale także dzięki intensywnym stosunkom społecznym i handlowym, które pogłębiły obopólne zaufanie. To rzadkie zjawisko w Europie, żeby oba kraje miały tak silne powiązania oraz wzajemny wpływ na rozwój kultury.

Łączy nas więc historia, podobne losy, podobna wizja świata i człowieka, a także poczucie misji i odpowiedzialność za dziedzictwo europejskie. Wyraz temu ostatniemu daje wyjątkowo od kilku lat intensywna współpraca polityczna między Warszawą a Budapesztem.

Jak więc obecnie wspierać ten wielowiekowy trend i promować go wśród młodych ludzi? Jak budować relacje międzynarodowe w oparciu o kulturę? Nad tym zastanawiać się będą uczestnicy panelu „Kultura i historia. Drogi do wspólnoty”. Panel jest organizowany w ramach Forum Polska-Węgry.

Głównym Partnerem Forum Ekonomicznego 2020 jest  Województwo Małopolskie.

Forum Ekonomiczne odbędzie się w dniach 8 – 10 września 2020 r. w Karpaczu. Rejestracja: https://www.forum-ekonomiczne.pl/rejestracja/

Skip to content