Dbamy o jakość życia Seniorów

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest największą organizacją senioralną w kraju. W strukturach Zarządu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, działającego w obecnym kształcie od lipca 1975 roku, aktualnie pod przewodnictwem Jerzego Walidudy zarejestrowanych jest 1333 seniorów, w tym w kole na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego 644 osób, zaś w kołach w Górznie, Odolanowie, Nowych Skalmierzycach i w Raszkowie 689 osób. W gronie seniorów zdecydowana większość to kobiety. Najliczniejszą grupę stanowią członkowie związku w przedziale wiekowym od 71 do 75 lat, najmniejszą zaś do 60 lat. To związek, który dociera do coraz szerszych środowisk w różnych zakątkach powiatu ostrowskiego niosąc ze sobą interesujący program, optymizm i nadzieje.

Jerzy Waliduda Prezes Zarządu Regionalnego PZERiI. Drugi z prawej Paweł Rajski, Starosta Ostrowski.

Dbamy o to – stwierdza w rozmowie ze mną Grażyna Graj sekretarz Zarządu, a zarazem członek Rady Seniorów Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – aby ciekawie spędzać wolny czas, realizować swoje marzenia, nadal cieszyć się życiem i zyskiwać nowych przyjaciół. Idziemy za zainteresowaniami naszych członków, odkrywamy drzemiące w nich pasje i talenty, na które wcześniej nie było czasu. Obchodzimy uroczystości rodzinne, takie jak jubileusze, przed wigilijne spotkania opłatkowe, Święto Babci i Dziadka, Dzień Kobiet i Dzień Seniora, uczestniczymy w prelekcjach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi, organizujemy zajęcia rekreacyjne, razem się bawimy, jak również zwiedzamy wspólnie Polskę i Europę. Tego typu spotkania zbliżają ludzi do siebie, wpływają na poprawę jakości ich życia, są czasem wyzwolenia pozytywnej energii i znalezienia nowych impulsów do działania.

Dzień Seniora w kole w Odolanowie
Dzień Kobiet obchodzimy uroczyście
8 marca byliśmy razem

Rok 2020 to nagła i niespodziewana przerwa w działalności związku, spowodowana wybuchem epidemii koronawirusa, która zmieniła naszą codzienność, zablokowała nam dostęp do działań na rzecz aktywizacji i poprawy jakości życia najstarszych ostrowian. Wprowadziła w szeregach seniorów rozgoryczenie i niepokój, pozbawiła ich pozytywnych przeżyć i emocji, kiedy odwołane zostały, wcześniej już zaplanowane imprezy integracyjne, wycieczki i wczasy.

Nie zniechęcamy się i  nie popadamy w nastrój przygnębienia –  mówi Barbara Pawlicka-Pestka, członek Zarządu, bowiem drzemie w nas optymizm i nadzieja. Wierzymy, że uporamy się z trudnościami i uciążliwościami codziennego życia, jakich doświadczamy w tym niebezpiecznym dla zdrowia i życia czasie. Utrzymujemy między sobą codzienne kontakty za pośrednictwem Internetu i telefonu. Skupiamy się na pozytywnym myśleniu, wspieramy się nawzajem, motywujemy, służymy sobie radą i pomocą. Pragniemy jednak wrócić jak najszybciej do aktywnego życia, spotykać się, aby wspólnie realizować swoje pasje i zainteresowania.

Seniorzy i seniorki przy stole wigilijnym
Ostatnie spotkanie opłatkowe

Mówiąc o odczuciach i zainteresowaniach seniorów i seniorek skupionych w związku stwierdziła, że w roku bieżącym zorganizowano dla nich jedynie obchody Dnia Kobiet w Restauracji Borowianka, do dzisiaj przez wielu wspominane z rozrzewnieniem jako ostatnia zbiorowa impreza przed wybuchem pandemii. To utrwalone w pamięci seniorów wydarzenie, jak i wiele wcześniejszych inicjatyw, w tym ulubionych przez nich wycieczek zostało uwidocznionych w prowadzonej przez Panią Barbarę kronice. Można tam, poprzez słowo pisane i fotografie, poznać zakres i zasięg działania ostrowskiego związku emerytów. Dowiedzieć się, że jedynie w 2019 roku 237 seniorów uczestniczyło w czterech zabawach, a 427 z osobami towarzyszącymi w okazjonalnych spotkaniach. Ponadto 321 osób wzięło udział w wycieczkach do Białego Dunajca, Dźwirzyna, Karpacza, Sarbinowa, Szklarskiej Poręby i Ustronia Morskiego. Podczas takich wyjazdów można było często usłyszeć z ich ust, że dla nich nie liczy się wiek, tylko serce i pasja.

W Górznie witają lato

W ten sposób wyciągamy seniorów z domu – podkreśla Stanisław Kupczyk, wiceprezes Zarządu, a jednocześnie członek Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Wyjazd wczasowy czy spotkanie przy herbacie, jeśli przyjdzie na pogawędkę, to już duży sukces. Spotkania bowiem to ruch, kontakt z ludźmi, uśmiech i dawka optymizmu.

Jesteśmy otwarci na sprawy seniorów, na kontakt bezpośredni, listowny i mailowy – dodaje. Zapraszamy każdego, ale przede wszystkim zapraszamy do związku, bo to wzmacnia naszą siłę oddziaływania. Jeżeli ktoś chce zasygnalizować problemy ważne dla środowiska emerytów, rencistów i inwalidów, to niech się do nas zgłosi, ponieważ na takich problemach koncentrujemy nasze działania i wykorzystujemy te głosy w wystąpieniach do władz państwowych i samorządowych, do Parlamentu Seniorów, jak też do Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego. W ten sposób staramy się skutecznie rozwiązywać problemy osób starszych. Dziękujemy wszystkim za dotychczasową aktywność i życzymy zdrowia, wytrwałości i pogody ducha. Razem – choć jeszcze osobno – damy radę!

Lubimy swoje towarzystwo

Godna podziwu wśród seniorów i seniorek skupionych w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ostrowie Wielkopolskim, widoczna jak na dłoni w czasie pandemii, jest nieustanna chęć spotkań, bezinteresowny wkład w życie drugiego człowieka, a przede wszystkim radość i optymizm, którym zarażają innych.

Autor artykułu  –  Kazimierz Nawrocki
Autor zdjęć  –  Grzegorz Graj

Ostrów Wielkopolski
Wrzesień 2020