• 22 lutego 2024 12:08

Hrubieszów Miasto

maj 15, 2020

Hrubieszów to najdalej wysunięte na wschód miasto Polski i Unii Europejskiej. Prawa miejskie otrzymał w 1400 roku z rąk króla Władysława Jagiełły. Pierwsza wzmianka o Hrubieszowie znajduje się w dokumentach z 1254 roku, gdzie określany jest jako osada, leżąca wśród lasów, z dworem myśliwskim. Przypuszcza się, iż wcześniej istniał tu ruski gród obronny, będący jednym z Grodów Czerwieńskich, położony na wyspie oblanej wodami rzeki Huczwy. Obecnie na wyspie usytuowana jest najstarsza część miasta. W okolicach znajdują się liczne wczesnośredniowieczne cmentarzyska, kurhany i inne odkrycia archeologiczne związane z Gotami, którzy przez wieki panowali na tych ziemiach. Nieopodal Hrubieszowa, w Masłomęczu, na stanowiskach archeologicznych powstało gockie miasteczko, które zapewnia wiele nietypowych atrakcji turystycznych np. pokazy walk i inscenizacje gockich obrzędów.

Hrubieszów to miasto trzech kultur. Mało jest takich miast, gdzie na jednej osi w odległości dosłownie kilkuset metrów znajdowały się 3 świątynie – żydowska, prawosławna i katolicka. Z miastem związanych jest wiele wybitnych postaci m. in.: Abraham Stern – twórca maszyny liczącej, architekt Stefan du Chateau, ks. Stanisław Staszic, założyciel Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego, będącego pierwszą w Europie organizacją o charakterze spółdzielni, Mieczysław Bekker (ze Strzyżowa pod Hrubieszowem) – konstruktor pierwszego statku kosmicznego czy Henry Orenstein – pomysłodawca znanych na całym świecie zabawek – transformersów. Spośród artystów należy wymienić m. in. profesora Wiktora Zina, Aleksandra Głowackiego, czyli Bolesława Prusa, a także Bolesława Leśmiana. Zabytkową wizytówką miasta jest wciąż czynna cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny z XIX wieku zwieńczona trzynastoma kopułami. Jest to jedyna tego typu cerkiew w Polsce i druga w Europie. Wśród licznych zabytków na uwagę zasługują także: Zespół Klasztorny Dominikanów z XVIII wieku, Dwór Du Chateau z 1791 r. (obecnie siedziba Muzeum im. S. Staszica), Zespół dworski Golakowskich z II połowy XIX wieku, budynek plebanii rzymsko-katolickiej z 1746 roku – miejsce narodzin Bolesława Prusa, pochodzące z początków XIX wieku. Kramy Sutki – ostatnie w Polsce murowane kramy, wzorowane na wschodnich bazarach z charakterystyczną wąską uliczką wewnętrzną, które pomimo upływu czasu i ciągłych przeobrażeń do dzisiaj spełniają swoją handlową funkcję. Przez Hrubieszów i okoliczne miejscowości przebiega wiele szlaków turystycznych: m .in. Szlak Godzki, Transgraniczna Trasa Turystyczna, Nadbużański Szlak Rowerowy. Współczesny Hrubieszów warto odwiedzić dla starej, ginącej zabudowy drewnianej, która przetrwała tu w niemal niezmienionym stanie.

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w:

Miejsce – Urząd Miasta Hrubieszów

ul. 3 Maja 15, 22-500 Hrubieszów, pok. nr 1

Godziny  przyjmowania od pn. – pt. od 8.30 do 15.30

Kontakt:

Pani – Wioletta Pietrusiewicz

tel. 84 696 23 80 wew. 51

e-mail: promocja@miasto.hrubieszow.pl

Skip to content