• 22 czerwca 2024 17:30

Długołęka to największa gmina Powiatu Wrocławskiego i jedna z największych gmin wiejskich w Polsce.

Na powierzchni 212,8 km 2, w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia – stolicy Dolnego Śląska, w 41 wsiach sołeckich zamieszkuje tutaj ponad 20 000 przyjaznych, otwartych na świat i drugiego człowieka osób. Czyste powietrze, malownicze parki i obfitujące w różnorodną zwierzynę lasy – to tylko część szerokiej oferty jaka czeka na przybyłych do Długołęki gości. Bogactwem Długołęki są liczne i pełne ryb zbiorniki wodne, znakomicie przygotowane ośrodki jeździeckie oraz ciekawe trasy rowerowe, stwarzające doskonałe możliwości czynnego wypoczynku i uprawiania sportów.

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w:

Miejsce: Urząd Gminy, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, pokój nr 4

Godziny przyjmowania: W godzinach pracy Urzędu: poniedziałki , wtorki, czwartki, piątki: 07:30-15:30, środy: 8:30-16:30

Kontakt: 71 32 30 243