• 27 września 2022

Gmina Leszno położona jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie warszawskim zachodnim. W centrum gminy, w odległości 20 km od Warszawy znajduje się miejscowość Leszno – siedziba władz. Leszno leży przy krzyżowaniu dróg krajowych Warszawa – Sochaczew i Nowy Dwór Mazowiecki – Błonie. Powierzchnia Gminy Leszno wynosi 12503 ha, z czego 51 % stanowią użytki rolne (w tym grunty orne 39 %). Gmina ma profil rolniczy – jest znaczącym ośrodkiem upraw w rejonie Warszawy, zwłaszcza warzyw, a także zbóż i roślin okopowych. Blisko połowę terytorium gminy (46%) stanowi Kampinoski Park Narodowy. Należy dodać, że prawie cała gmina położona jest w zasięgu otuliny Parku. Gmina Leszno od wschodu graniczy z gminami: Izabelin i Stare Babice, za których wschodnimi granicami rozpościera się Warszawa. Na południu i zachodzie graniczy Leszno z kolejnymi 3 gminami powiatu warszawskiego zachodniego: Ożarowem Mazowieckim, Błoniem i Kampinosem. W części południowo-zachodniej na niewielkim odcinku sąsiaduje z gminą Teresin z powiatu sochaczewskiego. Granica północna jest granicą z powiatem nowodworskim, a dokładnie z jego 2 gminami: Leoncinem i Czosnowem.

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w:

Miejsce: Urząd Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, sekretariat Gminy pokój nr 30, piętro I

Godziny przyjmowania: W godzinach pracy urzędu: poniedziałki 09:00-18:00, wtorek – czwartek 08:00-16:00, piątek 08:00-15:00

Kontakt: 227258005 w. 104

Skip to content