Gmina Mikołów

Mikołów to urokliwa miejscowość z piękną starówką oraz licznymi zabytkowymi kościołami. Miasto może także pochwalić się bujnymi ogrodami botanicznymi, które są ulokowane w różnych miejscach, tak aby Mikołów pełnił funkcję „miasta-ogrodu”. Miejscowość dba o rozwój kulturalny, gdzie funkcjonuje kilkanaście zespołów artystycznych oraz placówek kulturalnych. https://humansoft.pl/wp-includes/pages/roborock-s6-pure.html

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w:

Miejsce: Mikołowska Rada Seniorów, Miejski Dom Kultury, sala 21.

Godziny przyjmowania: w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 12:00.

Kontakt: tel. 32 32 48 522,  email sabina.grzywok@mikolow.eu