• 22 lipca 2024 16:50

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Pniewy, położona w środkowo-zachodniej części województwa mazowieckiego jest gminą wiejską, o typowo sadowniczym charakterze.

  • Powierzchnia –  102,5 km2
  • Liczba mieszkańców – 4.755
  • Odległość od Warszawy – 40 km.
  • Powierzchnia użytków rolnych – 7431 ha.
  • Sadownictwo – 20 % ogólnej powierzchni gminy

Gmina Pniewy jest jedną z 10 gmin wchodzących w skład powiatu grójeckiego. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 50, która jest ważnym węzłem komunikacji lokalnej i ogólnokrajowej. Na terenie Gminy Pniewy prowadzone są różne formy działalności gospodarczej. Dominują placówki prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych, przemysłowych i ogrodniczych. W działalności usługowej przeważają: usługi transportowe, remontowo-budowlane, mechaniki pojazdowej, stolarskie,  skupowanie owoców i hydrauliczne.

W strategii rozwoju, Gmina Pniewy uwzględnia wykorzystanie swoich głównych walorów, czyli dobrze rozwiniętego sadownictwa oraz turystyki i rekreacji. Położenie gminy, czyste środowisko, liczne, naturalne zbiorniki wodne oraz lasy,  stanowią dobre warunki dla rozwoju agroturystki. Działalność tego typu, przy minimalnym wkładzie własnym, może stanowić dodatkowe źródło dochodu dla wielu gospodarstw.

Dominującą branżą sektora rolnego na terenie gminy jest sadownictwo. Sady zajmują powierzchnię ponad 2000 ha i ciągle odnotowujemy tendencję wzrostową. Gospodarstwa specjalizujące się w uprawach owoców modernizują zaplecze produkcyjne (mechanizacja prac pielęgnacyjnych, budowa nowoczesnych przechowalni owoców itp.) a sami sadownicy, ciągle podwyższają swoje kwalifikacje. Wszystko to, w połączeniu z głęboko zakorzenioną tradycją upraw owoców, stwarza warunki dla dynamicznego rozwoju tego sektora. Zatem ze względu na specyfikę regionu, dużym zainteresowaniem powinno cieszyć się tworzenie zakładów przetwarzających lokalne produkty oraz firm działających w sektorze usług okołorolniczych.

Kolejnym punktem rozwoju Gminy Pniewy jest pozyskiwanie nowych inwestorów, tworzących  miejsca pracy na terenie gminy. W tym celu gmina inwestuje w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej.

Od 2019 roku Gmina Pniewy wydaje Gminny Biuletyn Informacyjny Moje Pniewy. Wydania elektroniczne można znaleźć tutaj: https://pniewy.pl/cms/4744/moje_pniewy

Ogólnopolska Karta Seniora

Gdzie można wyrobić Kartę: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach

Pniewy 28 lok.3 w godzinach pracy Urzędu 

pon. 10 – 18

wt. – pt. 7.30 – 15.30