• 14 lipca 2024 06:50

Gmina RAKONIEWICE

sty 19, 2024

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Rakoniewice jest gminą wiejsko-miejską i leży w południowo-zachodniej części byłego woj. poznańskiego, obecnie w granicach województwa wielkopolskiego, przy drodze krajowej nr 32 Poznań-Zielona Góra. Od północy graniczy z gminą Nowy Tomyśl, od północnego – wschodu z gminą Grodzisk Wielkopolski, od wschodu z gminami Kamieniec i Wielichowo, od południa z gminą Przemęt, od południowego – zachodu z gminą Wolsztyn, a od zachodu z gminą Siedlec.

Obszar gminy liczy 201 km², co stanowi 31,3 % powierzchni powiatu grodziskiego oraz 0,7 % terenu województwa wielkopolskiego.

Pod względem gospodarczym gmina ma typowo rolniczy charakter. Słynie z bogatej uprawy pieczarek oraz brzoskwiń. Na całym terenie gminy roztaczają się szerokie połacie lasów, przeważnie sosnowych, w których występuje ciekawa roślinność w postaci: czartawy drobnej, tajeży jednostronnej czy rosiczki okrągłolistnej.

W 1996 roku Rakoniewice zostały uhonorowane przez Radę Europy „Dyplomem Honorowym”, a dwa lata później przyznano miastu „Flagę Europy” za otwarcie drogi do porozumienia i zacieśniania więzi młodzieżowych, nawiązywanie kontaktów z zagranicą, wymianę sąsiedzką oraz współpracę z gminami holenderskimi, niemieckimi i duńskimi.

Z HISTORII GMINY

Pierwsze zapiski o Rakoniewicach – wówczas jeszcze wsi – pojawiły się w 1252 roku. Od drugiej połowy XVI w. na terenie gminy zaczęli osiedlać się innowiercy, w wyniku czego w 1662 r. założono tu miasto, pierwotnie zwane – Freystad. Po 34 latach nastąpiła ponowna lokalizacja miasta.

W latach 1842 – 1849 mieszkańcy Rakoniewic trudnili się handlem pijawek sprowadzanych z południowej Rosji, które następnie sprzedawali do Francji i Anglii. Znaczne dochody z handlu pijawkami wpłynęły na szybki rozwój miasta.

W latach 1869 – 1872 swą pierwszą praktykę lekarską odbywał w Rakoniewicach – w domu przy ul. Pocztowej 13 – dr Robert Koch, późniejszy odkrywca prątka gruźlicy.

Z gminą Rakoniewice nierozerwalnie związana jest postać Michała Drzymały, którego historia walki z polityką rządu pruskiego, stała się głośna w kraju i za granicą. Michał Drzymała urósł do symbolu nieugiętości i wytrwałości w walce o polską ziemię, a swą postawą dodawał otuchy innym Polakom. Wraz z rodziną zamieszkał w wozie cyrkowym, po tym, jak nie otrzymał zezwolenia na budowę domu mieszkalnego. Swym zachowaniem utwierdzał w przekonaniu słusznej walki o sprawę Polski i Polaków zamieszkujących ziemie pod zaborem pruskim. Kopia „wozu Drzymały” z 1977 roku mieści się w Drzymałowie.

CIEKAWOSTKI, TURYSTYKA, REKREACJA

Charakterystycznymi zabudowaniami dla rakoniewickiego rynku są domy podcieniowe. To właśnie w latach 1763 – 1793 rynek w Rakoniewicach był otoczony tymi drewnianymi budynkami, a na środku rynku stał unikalny ratusz. Zabudowy te charakteryzują się dwukondygnacyjnymi szczytami z belkowymi stropami. Niestety większość z nich spłonęła podczas groźnego pożaru w 1927 r. Dziś można podziwiać tylko cztery ocalałe budynki, które niewątpliwie są atrakcją dla miasta.

Ciekawym obiektem w gminie jest również zabytkowy ratusz w Rostarzewie z 1768 r. Jego położenie na samym środku rynku powodowało, że główna droga prowadząca przez miasto, przebiegała pod budynkiem, przez dwie bramy. Ten nietypowy obiekt odrestaurowany został w 1954 r., a obecnie mieści się w nim Oddział Biblioteki Publicznej z Rakoniewic.

Na uwagę zasługuje Zespół Pałacowo Parkowy i Pałac Czarneckich, obecnie siedziba Urzędu Miejskiego. Wzniesiony około roku 1840 przez Florentynę i Marcelego hr. Czarneckiego. Przed frontową częścią pałacu rozciąga się park krajobrazowy, urozmaicony alejami lipowymi i grabowymi. W parku znajduje się ponad 30 gatunków rzadkich, egzotycznych drzew i krzewów. Od południowej strony pałac otoczony jest stawem rybnym z wysepką. Drogę do pałacu obsadzono lipami, a przed pałacem zrobiono szeroki podjazd.

W latach 1897-1898 Hrabia Marceli Czarnecki i jego Syn Stanisław dobudowują do korpusu głównego pałacu niższe skrzydła. Elewację parkową zdobi balkon wsparty na czterech kolumnach oraz dwie wieżyczki ośmiokątne po obu bokach pałacu, w których umieszczono klatki schodowe. W parku zachowała się lodownia, w której składowano tafle lodu – wycięte w zimie ze znajdującego się w parku stawu. Lodownia zachowała się do obecnych czasów.

W okolicy znajduje się również zespół zabudowań folwarcznych ułożonych na kształt czworokąta tzw. “czworaki”, które obecnie służą jako budynki mieszkalne. Wyremontowany w 2017 roku obiekt odzyskał dawny blask. Dziś jest wizytówką Gminy Rakoniewice.

Jedyną placówką muzealną w gminie, a drugą na terenie powiatu jest Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Jest jedyną tego typu placówką w Województwie Wielkopolskim i chlubą Rakoniewic oraz powiatu grodziskiego. Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa jest jednym z najstarszych muzeów pożarniczych w kraju. Działająca od 1974 roku placówka mieści się w zabytkowym budynku kościoła ewangelickiego. Z zewnątrz oko przykuwa wspaniała konstrukcja szachulcowa i wieża z zabytkowym zegarem. Zbiory dokumentujące tradycje, sprzęt i różne formy pracy ochotniczej straży pożarnej, pochodzą wyłącznie z darów różnych osób i instytucji – straży ochotniczych i zakładowych, komend strażackich i prywatnych kolekcjonerów, przede wszystkim z terenu Wielkopolski. Łączna liczba eksponatów sięga 3700.

Kolejną atrakcją gminy jest niewątpliwie Młodzieżowa Orkiestra Dęta, działająca przy Szkole Podstawowej w Rostarzewie. Powstała w 1992 r. z inicjatywy kapelmistrza Henryka Basińskiego, a skupia uczniów i absolwentów tejże szkoły. Orkiestra, ze względu na swój szeroki repertuar – począwszy od muzyki rozrywkowej i marszowej po religijną – cieszy się dużą popularnością nie tylko w najbliższej okolicy. Widownię przyciągają przede wszystkim występy grup tanecznych i musztra paradna, które składają się na część widowiskową. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Rostarzewa koncertowała już m. in. w Wienhausen w Niemczech oraz prezentowała się podczas Wielkopolskich Przeglądów Orkiestr Dętych, Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych czy Turnieju Orkiestr Dętych im. Rajmunda Gronowskiego w Swarzędzu.

Na terenie gminy Rakoniewice prężnie działają również kluby sportowe „Sokół” Rakoniewice, „Orzeł” Rostarzewo, “Piast Jabłonna” i “UKS SMOKI Rakoniewice”, a także zespoły śpiewacze i chóry „Cecylia” w Rostarzewie i „Nuta w nutę” w Rakoniewicach.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Gmina Rakoniewice ma szeroko rozwiniętą współpracę z zagranicznymi krajami. Dotychczas podpisano umowy z miastami:

–          Diessen – Hilvarenbeek w Holandii,

–          Flotwedel w Niemczech,

–          Strovring w Danii,

–          Sirvintos na Litwie,

–          Morino w Rosji,

–          Pisoczyn w obwodzie Charkowskim na Ukrainie.

Współpraca ta obejmuje zarówno życie społeczne, kulturalne, gospodarcze, jak i wymianę doświadczeń samorządowych. Współpraca dotyczy zacieśniania więzi pomiędzy organizacjami i przedsiębiorstwami lokalnymi poszczególnych krajów, wymiany dzieci i młodzieży, wymiany doświadczeń oraz informacji dotyczących rozwoju miast, infrastruktury technicznej, transportu, ochrony środowiska, budownictwa. Podczas wzajemnych wizyt mieszkańcy mają możliwość wzajemnego zapoznania się z życiem, historią, kulturą i obyczajami regionów zagranicznych.

Ogólnopolska Karta Seniora

Wnioski o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach, Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice.

Wypełnione formularze należy składać bezpośrednio w OPS Rakoniewice. Tel. 61 29 27 911.

Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej:

Poniedziałek  8:00 – 16:00

wtorek       7:00 – 15:00

środa         7:00 – 15:00

czwartek    7:00 – 15:00

piątek        7:00 – 15:00

Więcej informacji uzyskać można na stronach internetowych:

www.rakoniewice.opsinfo.pl/ oraz www.rakoniewice.pl