• 18 lipca 2024 22:44

Gmina LICHNOWY

gru 12, 2023

INFORMACJE O GMINIE

Gmina Lichnowy położona jest w południowo-zachodniej części Wielki Żuław Wiślanych, w rozwidleniu Wisły i Nogatu oraz wchodzi w obręb administracyjny powiatu malborskiego. Gmina podzielona jest na 10 sołectw, z których każde może pochwalić się swoimi tradycjami.

Fragment terenu gminy położony jest w tzw. Międzywalu Dolnej Wisły. Została uznana ona za korytarz ekologiczny rangi międzynarodowej w sieci ekologicznej ECONET. W krajowym Systemie Obszarów Chronionych jest objęta ochroną w randze obszaru chronionego krajobrazu. Przez obszar gminy przebiega też znakowany „Nadwiślański” pieszy szlak turystyki, biegnący wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Na jego bazie projektowany jest jeden z wariantów przebiegu międzynarodowej drogi rowerowej.

Wiele miejscowości wchodzących w skład gminy posiada unikatową i dobrze zachowaną zabudowę. Do najlepiej zachowanych należą: Boręty, Pordenowo, Szymankowo, Lichnówki, Lisewo Malborskie oraz Starynia. Oprócz dawnej zabudowy sakralnej, XVIII–wiecznych fragmentów umocnień w Lisewie Malborskim, w większości z nich odnaleźć można przykłady dawnej zabudowy folwarcznej. Nieliczne domy podcieniowe, siedliska typu „olęderskiego” – łączące w sobie część mieszkalną, inwentarską i składową – to dziedzictwo wsi położonych w gminie Lichnowy. Na uwagę zasługuje także miejscowość Szymankowo, której historia jest bezpośrednio związana z tragicznymi wydarzeniami II Wojny Światowej.

Ogólnopolska Karta Seniora

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w:

Miejsce: Urząd Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, sekretariat (I piętro)

Kontakt: e-mail: sekretariat@lichnowy.pl, telefon: (55) 271-27-23

Strona internetowa: http://www.lichnowy.pl/