• 23 czerwca 2024 18:57

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Rzezawa zajmuję obszar 86 km², co stanowi 13 % całej powierzchni powiatu. Miejscowości, które należą do tej gminy położone, są w pasie kotlin podgórskich w strefie równinnego krajobrazu peryglacjalnego, na zachodnim krańcu Kotliny Sandomierskiej.
W obwodzie Puszczy Niepołomickiej, na wschód od dolnego biegu rzeki Raby. Na terenie gminy Rzezawa występuje: obszar Chroniony Krajobrazu Pogórza Wiśnickiego, Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Natura 2000. Charakter rolniczo – rekreacyjny należy do północnej części gminy, południowa: rolniczo – osadniczy (z elementami przemysłu).
Do gminy przynależą następujące sołectwa: Borek, Bratucice, Buczków, Dąbrówka, Dębina, Jodłówka, Krzeczów, Łazy, Okulice, Ostrów Królewski, Rzezawa. Gmina Rzezawa
w granicach powiatu bocheńskiego jest trzecią gminą pod względem powierzchni oraz liczby ludności.

Do zabytków Gminy Rzezawa, które podnoszą, atrakcyjność turystyczną obszaru należą:

  • Chałupa zbudowana w 1890 roku w Borku, wpis do rejestru nr. A-179 z dnia 19.12.1979 r.,
  • Stodoła wzniesiona po poł. XIX wieku w Bratucicach, rejestr zabytków nr. A-184
    z dnia 04.01.1980 r.,
  • Cmentarz wojenny nr 318, A-92/M z dnia 23.05.2007 r., na tym cmentarzu jest pochowanych 51 Austriaków z 32 pułku piechoty landwery i 32 pułku strzelców,
  • Cmentarz wojenny w Krzeczowie nr 315, A-93/M z dnia 23.05.2007 r., zabytkowy cmentarz, zaprojektowany przez Franza Starka. Jest to 400 zachodnio-galicyjskich cmentarz wojenny zbudowany przez Oddział Grobów Wojennych C. i K.Komendantury Wojskowej w Krakowie,
  • Dzwonnica przy kościele parafialnym w Okulicach A-111 z dnia 20.01.1969 r., Dzwonnica znajduje się na terenie przykościelnym, w pobliżu miejsca, gdzie znajdował się poprzedni kościół z 1809 roku, rozebrany w 1959 r.,
  • Kościół parafialny p. w. Św. Trójcy w Rzezawie A-124 z dnia 27.03.1969 r., kościół eklektyczny z reminiscencjami późno klasycystycznymi.
  • Izba Pamięci Generała Leopolda Okulickiego w Bratucicach w której a znajdują się eksponaty to pamiątki przekazane przez członków rodziny Generała: Panią Irenę Kaczmarczyk, Helenę Okulicką – Jarosz oraz Pana Władysława Okulickiego. Rodzina ofiarowała bezcenne zdjęcia, dokumenty, wycinki z gazet oraz szczególnie wartościowe pamiątki: obrączki ślubne, Order Orła Białego – przyznany pośmiertnie generałowi w 1995 r. przez Prezydenta RP.

Ogólnopolska Karta Seniora

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie przy ul. Długiej 21 pok. nr 4, nr 5 w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek 9.00-17.00

wtorek – piątek  7.00-15.00

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 14 648 48 04 lub 14 648 48 05.