• 23 lutego 2024 05:24

Forum Gospodarcze w Tarnowie pod patronatem medialnym Głosu Seniora – podsumowanie

W dniach 28-29 listopada 2022 r., odbyło się Forum Gospodarcze w Tarnowie. Forum stanowiło okazję do debaty o kluczowych problemach europejskiej gospodarki, która dopiero co narażona na negatywne skutki pandemicznych obostrzeń, dziś musi stawić czoła potężnym wyzwaniom związanym z wojną w Ukrainie.

Głos Seniora był patronem medialnym wydarzenia.

W ramach wydarzenia odbyły się następujące sesje plenarne, panele dyskusyjne i bloki tematyczne:

 • Przyszłość jest teraz. Gospodarka bez wróżenia z fusów
 • W jaki sposób optymalizować wydatki w ochronie zdrowia
 • Polityka społeczna a rozwój gospodarczy
 • Firma rodzinna – przewaga konkurencyjna czy hamulec rozwoju?
 • Przemysł sportowy – jak można zarobić na aktywności fizycznej?
 • Infrastruktura – klucz do rozwoju regionów
 • Innowacje w energetyce – bariery i wyzwania na następne dekady
 • Zrównoważony rozwój a globalne wyzwania
 • Geopolityczne i gospodarcze konsekwencje wojny na Ukrainie
 • Wpływ inwestycji realizowanych przez samorządy na rozwój gospodarczy regionu
 • Carpathia – Marka Karpacka – ambicje versus możliwości
 • Kto rządzi światem na początku XXI wieku?
 • Przemysł kultury sposobem na rozwój regionu
 • Historia – atut czy bariera w rozwoju gospodarczym regionu
 • Srebrna gospodarka – rozwój usług na rzecz seniorów
 • Wyzwania finansowe samorządów w obliczu kryzysu gospodarczego
 • Edukacja a rozwój – jak to dobrze połączyć?
 • Paliwo dla dominacji
 • Szlaki kulturowe jako szansa na rozwój turystyki w regionie
 • Budowa marki na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym
 • Zainwestuj w … Jak zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną?
 • Jak nie być frajerem po sądecku?

Poniżej prezentujemy relację z panelu poświęconego „srebrnej gospodarce”.

Wśród tematów Forum Gospodarczego znalazł się także system usług i produktów kierowanych dla osób starszych. Panel dotyczący tzw. „srebrnej gospodarki” cieszył się bardzo dużą popularnością wśród gości Forum. Należy podkreślić, że decyzja o zorganizowaniu takiego panelu tematycznego wydaję się być szczególnie trafna, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że system produktów i usług dla tego segmentu konsumentów może stać się trzecią, co do wielkości, gałęzią naszej gospodarki. Starzejące się społeczeństwo to szansa dla przemysłu, handlu i szerokiego sektora usług, a pracownicy w wieku senioralnym będą najlepszym sposobem na uzupełnianie wakatów w wielu firmach.

Reprezentująca Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku Wiesława Borczyk zwróciła uwagę na to, że o srebrnej gospodarce zaczęto mówić w Polsce w 2010 roku. Według niej edukację o srebrnej gospodarce należy zacząć od przedszkola, bo to dotyczy każdego z nas. 24 grudnia 2014 został przyjęty pierwszy dokument polityki senioralnej, zaś w Małopolsce konsekwentnie realizuje się zamysł polityki senioralnej i można ją stawiać za przykład. Zdaniem Wiesławy Borczyk obecnie tworzy się coraz bardziej ukierunkowany zakres usług do osób starszych dostosowanych do ich potrzeb.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej Anna Okońska-Wolkowicz podkreśliła ogromny potencjał osób starszych. Ich rosnąca liczba sprawia, że można to uznać za kłopot, ale może być także widziany jako ogromny zasób kompetencji, możliwości i doświadczeń. Jeżeli gminom uda się wykorzystać zasób osób starszych, będzie to korzystne dla wszystkich. Jeśli gminy zrażą do siebie osoby starsze i zrobią z nich kłopot, to będą ubogie.

Przewodnicząca Tarnowskiej Rady Seniorów Lidia Jaźwińska zwróciła uwagę na fakt, że jakość życia seniorów, składa się z wielu czynników. Na dziś jest to sprawa zabezpieczenia ekonomicznego. Rolą srebrnej gospodarki jest właśnie, by wyrównywać ten poziom pomiędzy poszczególnymi osobami. Zwrócono uwagę na brak lekarzy specjalistów, co może być polem dla srebrnej gospodarki, by to wyrównywać. Styl życia seniora opiera się o organizacje na nich skierowane, lecz jest wiele osób z pewnym stopniem niepełnosprawności, do których jeszcze należy dotrzeć. Istotną sprawą jest rodzina, ponieważ sytuacja różni się między poszczególnymi osobami. Dlatego należy zorganizować zabezpieczenia domów opieki.

Dyrektor ds. Programowych Fundacji Małopolska Izba Samorządowa Aldona Okraszewska opowiedziała o współpracy swojej fundacji z samorządami lokalnymi. Oferta jest stworzona przez mieszkańców, ośrodki są tworzone w oparciu o potencjał szkół (sale, kadra nauczycielska). Dzięki tym ośrodkom, wiele osób starszych wyszło z domu, by skorzystać z ich oferty. Tworzone są miejsca wsparcia dla osób zajmujących się ludźmi chorymi. Pytanie jak do nich dotrzeć, ponieważ nie wszystkie takie osoby są widoczne w systemie. Nie wszystkie pobierają zasiłki.

Według Dyrektora ds. Współpracy i Marketingu Origin Investments Ewy Mróz bardzo ważną kwestią jest odpowiednio dostosowana architektura, zorganizowana aktywność, które pozwolą takim osobom zadbać o swoje zdrowie fizyczne. Firma którą reprezentuje tworzy kompleks z mieszkaniami senioralnymi, ale też ośrodki pozwalające zadbać o swoje zdrowie fizyczne.

Moderator pnelu poświęconego srebrnej gospodarce:

Janusz Marszałek, Prezes Zarządu, Polska Unia Seniorów

Paneliści:

 • Wiesława Borczyk, Prezes Zarządu, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 • Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Senioralnej, Urząd Miasta Krakowa
 • Ewa Mróz, Dyrektor ds. Współpracy i Marketingu, Origin Investments
 • Aldona Okraszewska, Dyrektor ds. Programowych, Fundacja Małopolska Izba Samorządowa
 • Lidia Jaźwińska, Przewodnicząca, Tarnowska Rada Seniorów

Źródło zdjęć i tekstu: https://www.forum-ekonomiczne.pl/forum-gospodarcze-w-tarnowie/

Skip to content