• 23 czerwca 2024 18:37

Trzebnica. Bogactwo historii, potencjał przyszłości.

Hasło promocyjne Trzebnicy oddaje w pełni jej charakter. Obrazuje rzeczywistość. Trzebnica jest miejscem, gdzie bogata historia regionu łączy się z nowoczesnością i dynamizmem, które charakteryzują współczesność. Przeszłość reprezentuje m.in. Międzynarodowe Sanktuarium Św. Jadwigi Śląskiej oraz Pocysterski Klasztor. To miejsca kultu i cel licznych pielgrzymek. W Trzebnicy spotkamy bowiem wiele śladów życia i działalności Świętej oraz Piastów Śląskich. Z nieco nowszych dziejów Trzebnicy pochodzą tradycje uzdrowiskowe związane z obszarem Lasu Bukowego i Stawami Trzebnickimi. Nowoczesność i dynamiczny rozwój gminy obrazuje m.im. kompleks basenów – Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ oraz pozostałe inwestycje zrealizowane w ostatnich latach, które potwierdzają dobrze wykorzystywany potencjał przyszłości. Wśród nich należy wymienić: Trzebnicki Stadion Miejski FAIR PLAY ARENA, Park Solidarności, nową Szkołę Podstawową nr 2 i Szkołę Muzyczną I Stopnia im. prof. E. Kajdasza, Halę Widowiskowo-Sportową Dolnośląskich Olimpijczyków, liczne boiska wielofunkcyjne, place zabaw, świetlice, zmodernizowany Rynek i Ratusz, a także zrewitalizowane ścieżki w Lesie Bukowym i wokół Stawów Trzebnickich. Zobrazowaniem hasła są także miejsca wzajemnego przenikania się historii i nowoczesności. Jednym z nich jest obszar Lasu Bukowego i Stawów Trzebnickich ze zrewitalizowanymi ścieżkami spacerowymi na wzór alejek przedwojennego uzdrowiska, a także Winną „Kocią” Górę. W tym temacie należy również wymienić licznie organizowane w Gminie Trzebnica wydarzenia, których przykładem może być Trzebnickie Święto Sadów, które łączy tradycję z nowoczesnym podejściem do rozrywki oraz promocji regionu. Wszystkie te dane potwierdzają kierunek rozwoju, jaki został obrany z myślą o Gminie Trzebnica – dbając o bogactwo przeszłości, odpowiadając na potrzeby współczesności, tworzy się tu przyszłość.

Strona internetowa: https://trzebnica.pl/16/strona-glowna.html

Kartę Seniora wyrobisz w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pokój 80, tel 71/388-81-65

Adres: Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

Godziny przyjęć:

pon.-wt. 7:30-15:30
śr. 7:30-16:00
czw. 7:30-15:30
pt. 7:30-15:00