• 15 kwietnia 2024 14:08

I ŚWIĘTOKRZYSKI KONGRES UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

Wydarzenie odbędzie się 8 września 2022 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (ul. Krakowska 11) w godzinach 10:00 – 15:00.

Organizatorami wydarzenia są: Fundacja RESTART, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach– Zakład Edukacji Dorosłych, Uniwersytet Seniorów UJK oraz Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej – oddział w Krakowie.

Patronem medialnym kongresu jest Głos Seniora.

Celami kongresu są:

  • szerzenie idei kształcenia osób starszych,
  • promowanie wysokich standardów działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
  • wzmocnienie współpracy z samorządami i uczelniami,
  • nawiązanie kontaktów między Uniwersytetami,
  • zapoznanie się z osiągnięciami poszczególnych jednostek oraz omówienie występujących trudności.

Wydarzenie poprowadzą prelegenci posiadający doświadczenie w omawianej dziedzinie.

Kongres pozwoli na wymianę dobrych praktyk między różnymi jednostkami.

PROGRAM WYDARZENIA:

10.00- OTWRACIE KONGRESU – JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. dr hab. n.
med. Stanisław Głuszek
10.10 – WYSTĄPIENIA GOŚCI


SESJA PLENARNA:
10.30 – DR HAB. MAŁGORZATA STAWIAK – OSOSIŃSKA PROF. UJK – UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
10.50 – DR HAB. AGATA CHABIOR PROF. UJK– ROLA AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ OSÓB STARSZYCH – SPOJRZENIE POGLĄDOWE
11.10 – DR HAB. DOROTA KOZIEŁ PROF. UJK – JAK CHORUJĄ SENIORZY
11.30 – DARIUSZ MRÓZ – AKTYWIZACJA SENIORÓW W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU GMINA PRZYJAZNA SENIOROM
11.50 – DR ANDRZEJ KOBIAŁKA – PRZEMOC WOBEC SENIORÓW – ZARYS PROBLEMATYKI
12.15 – DR HAB. M. ŻAK PROF. – SPRAWNOŚĆ FUNKCJONALNA OSÓB STARSZYCH – PROBLEMY I WYZWANIA W ŻYCIU CODZIENNYM

12.30 – DR RENATA MISZCZUK – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – ZAŁOŻENIA
ŚWIETOKRZYSKIEGO KLASTRA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

12.45-13.00 PRZERWA KAWOWA


13.00 – 13.30 OPEN SPACE – PANEL STANDARDY UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
MODERATOR –DR HAB. AGATA CHABIOR PROF. UJK, DR ANNA PRZYGODA
PAŃTAK HANNA – UTW JĘDRZEJÓW
PĘCZEK HELENA WIESŁAWA – UTW STARACHOWICE
PUCHAŁA ZOFIA – UTW CHĘCINY


13.30-14.00 OPEN SPACE – PANEL DOBRE PRAKTYKI
MODERATOR –DR HAB. MAŁGORZATA STAWIAK – OSOSIŃSKA PROF. UJK, DR
MAŁGORZATA KRAWCZYK – BLICHARSKA
OLESIŃSKA ZDZISŁAWA – UTW JĘDRZEJÓW
ŁUCAK JANINA – UTW PONAD CZASEM
DR EWA ŻACZEK – KOCHARSKA UTW MORAWICA
KWIECEŃ JOANNA – UTW MASŁÓW


14.00 –14.30 OPEN SPACE – PANEL FINANSOWANIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
MODERATOR –DR RENATA MISZCZUK, JOANNA SĘDZISZEWSKA
WYPYCH BOGUSŁAWA – UTW JĘDRZEJÓW
KRAWCZYK JERZY– UTW STARCHOWICE
ŁUSZCZYŃSKI MARIUSZ – GOPS ŁOPUSZNO
MUZOŁ MAŁGORZATA – SEKRETARZ GMINY SĘDZISZÓW
14.30. PODSUMOWANIE KONGRESU

Skip to content