• 29 lutego 2024 15:42

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii realizuje nowy projekt pt: „Razem damy radę!”

wrz 6, 2022

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii realizuje nowy projekt pt: „Razem damy radę!”.

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Projekt jest skierowany do osób powyżej 60 roku życia z Łodzi oraz powiatów kutnowskiego, poddębickiego, łódzkiego wschodniego oraz zgierskiego. Celem projektu jest aktywizacja seniorów w obszarze wolontariatu, zwłaszcza w zakresie opieki nad osobami starszymi, które nie są w pełni sprawne, mają ograniczoną samodzielność. Efektem projektu ma być wyposażenie seniorów w wiedzę oraz umiejętności przydatne podczas wolontariatu. Chcemy zaangażować seniorów w życie społeczne poprzez pokazanie im jasnej strony bycia wolontariuszem.

Co oferujemy seniorom w ramach projektu?

  • Warsztaty z komunikacji IT, podczas których nauczy się kontaktować z lekarzem, szukać informacji o sytuacji epidemiologicznej oraz ograniczeniach, pozna aplikacje użyteczne podczas opieki nad innym seniorem, a wszystko to z wykorzystaniem smartfona lub laptopa.
  • Warsztatach z wolontariatu, podczas których młodzi wolontariusze z łódzkich organizacji pozarządowych opowiedzą seniorom jakie prawa im przysługują, jakie możliwości mają seniorzy, by stać się wolontariuszami.
  • Warsztatach z opieki i pielęgnacji osób starszych, podczas których seniorzy nauczą się jak opiekować się seniorami z ograniczoną samodzielnością, jakie zajęcia organizować seniorom z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Pokazach pierwszej pomocy, podczas których zobaczą ratowników medycznych w akcji, poznają zasady udzielania pierwszej pomocy oraz pomocy medycznej dla seniorów.
  • Warsztatach z komunikacji i umiejętności interpersonalnych, podczas których poznają sposoby komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, osobami o ograniczonej samodzielności, ale także sposoby na efektywną komunikację z wnukami czy rówieśnikami.
  • Warsztatach z aktywizacji psychicznej i fizycznej, podczas których seniorzy poznają od strony praktycznej różne ćwiczenia, które mogą zastosować opiekując się innym seniorem. Podczas tych zajęć seniorzy poznają metody aktywizujące dotyczące sfery fizycznej, jak i ćwiczenia oraz gry na gimnastykę umysłu.
  • Coachingu dla seniorów, podczas którego każdy będzie mógł porozmawiać z psychologiem/coachem na wybrany przez siebie temat, który stanowi dla seniora problem. Będziemy rozmawiać o tym, jak radzić sobie ze stresem, emocjami, jak przygotować się na emeryturę, jak radzić sobie na emeryturze.

Dodatkowo w ramach projektu:

  • powstanie podręcznik „Razem damy radę”, który będzie spisanym kompendium wiedzy z programu szkoleniowego.
  • Organizowane będą cykliczne spotkania wsparcia z ekspertami dla seniorów. Spotkania będą prowadzone przez psychologów, prawników czy dietetyków i lekarzy.

Zapraszamy do kontaktu każdego chętnego seniora lub organizację zrzeszającą seniorów.
Informacje o projekcie można uzyskać:

pod numerem 506 118 127

mailem int@newtechlodz.com

w tytule maila prosimy wpisywać „Razem damy radę!”

Skip to content