• 22 lutego 2024 12:48
widok na zabytkowe budynki przy zachodzie słońca

Gmina Biecz położona jest niezwykle malowniczo wśród pagórkowatego krajobrazu Pogórza Karpackiego, poprzecinanego rzeką Ropą. Szczególne miejsce w gminie zajmuje Biecz, piękne zabytkowe miasto, lokowane na prawie magdeburskich w 1257 r., które niegdyś było jednym z największych i najważniejszych miast w Polsce. Otaczały go mury z barbakanem i kilkanaście baszt. Fragmenty murów otaczają miasto do dziś, a w obrębie starówki znajduje się wiele cennych zabytków tj.: 

– Ratusz z poł. XV w. z charakterystyczną wieżą ozdobioną sgraffitem, na którą prowadzą drewniane schody. Z platformy widokowej rozpościera się piękny widok na dolinę Ropy, Beskid Niski oraz przyległe Pogórza Karpackie.

Kolegiata Bożego Ciała monumentalna świątynia z XV w. z bogatym wyposażeniem kilku epok. Wewnątrz kościoła znajduje się wiele cennych zabytków tj.: pulpit muzyczny pochodzący z 1633r., słynny na całą Europę, obraz pt. „Zdjęcie z krzyża”, namalowany przez artystów z kręgu Michała Anioła, gotycka scena zaśnięcia i koronacji Matki Boskiej wkomponowana w renesansowy ołtarz związana ze szkołą stwoszowską, szesnastowieczne stalle pod chórem i siedemnastowieczne w prezbiterium, polichromia prezbiterium zaprojektowana i wykonana przez Włodzimierza Tetmajera przy współudziale bieczanina – Apolinarego Kotowicza (ucznia Matejki).

– Kościół i Klasztor Franciszkanów z XVII w. należący do pierwszych klasztorów reformackich powstałych na ziemiach polskich.  W kościele i klasztorze znajdują się przedmioty mające wartość historyczną i zabytkową m.in. żelazne drzwi w zakrystii z wyciśniętymi orłami jagiellońskimi z przełomu XV – XVI wieku, a także obrazy z drugiej połowy XIX wieku. Własnością klasztoru jest cenny księgozbiór, który liczy ponad 2000 woluminów, a na szczególną uwagę zasługują inkunabuły (księgi pochodzące z XV wieku). W podziemiach Kościoła pochowany został wybitny poeta barokowy Wacław Potocki.

– Szpital św. Ducha  powstały dzięki fundacji królowej Jadwigi w XIV w., niegdyś najstarszy i najlepiej uposażony szpital w Polsce

– Muzeum Ziemi Bieckiej  w skład którego wchodzą: Dom z basztą – kamienica z 1523 r. zwieńczona renesansową attyką oraz fryzem w której znajduje się bogata ekspozycja aptekarska, gdyż w tym budynku mieściła się pierwsza na Podkarpaciu apteka, założona w 1557 r. przez aptekarza Marcina Bariana Rokickiego, Kromerówka – kamienica mieszczańska z 1519 r. w której znajdują się ekspozycje biograficzne poświęcone Marcinowi Kromerowi i Wacławowi Potockiemu, Baszta Kowalska w obrębie murów, w której znajduje się galeria malarstwa współczesnego oraz stała ekspozycja poświęcona bieckiemu harcerstwu, Turma pod wieżą ratuszową – średniowieczne więzienie,

– budynek dawnej Synagogi z pięknymi malowidłami Synagogi Talmud-Tora oraz wystawą multimedialną pn. „Żydzi Biecza – Historia i Zagłada”,

– Dom Becza – kamienica mieszczańska z zabytkową sienią zajezdną. Według podań należąca do Zbója Becza legendarnego założyciela miasta.

Biecz pełnił ważną rolę pod względem sądowniczym. W średniowieczu w województwie krakowskim było 14 grodów, ale tylko Kraków, Sącz i Biecz sprawowały właściwe sądownictwo grodzkie. W Bieczu odbywały się także sądy ziemskie i był on siedzibą wyższego prawa magdeburskiego. W Bieczu urzędował Kat zwany Mistrzem Świętej Sprawiedliwości wymierzając kary według średniowiecznego prawa.

Z Biecza wywodzi się wybitna osobistość: biskup Marcin Kromer (ur. 1512 r.)(sekretarz królewski, historyk, geograf, dyplomata, muzykolog), który miał wielkie zasługi dla szesnastowiecznej Polski i rodzinnego miasta.  Na przełomie lipca i sierpnia w mieście odbywa się festiwal muzyki dawnej Kromer Festival Biecz z udziałem światowej sławy artystów, któremu patronuje ten słynny bieczanin. Z Bieczem związany jest także Wacław Potocki, największy poeta polski XVII wieku, który w Bieczu pracował i tworzył.

Na terenie gminy znajdują się dwa cenne kościoły drewniane:

Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Binarowej z XVI w. (zabytek UNESCO). Świątynia wybudowana została z drewna jodłowego z cennymi malowidłami, pokrywającymi ściany i sufit, których bogactwo wprost oszałamia kolorystyką. Obiekt uznawany jest za jeden z najcenniejszych drewnianych późnogotyckich kościołów w Polsce i Europie.

Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Rożnowicach zbudowany w XVIII wieku – stanowi jeden z najwybitniejszych przykładów zastosowania form barokowych w drewnianej architekturze sakralnej.

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w:

Miejsce: Zespól Obsługi Jednostek w Bieczu, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 38-340 Biecz

Kontakt telefoniczny: tel. 13/ 44 71 203, tel. fax. 13/ 44 71 203, Ewa Bochenek

Godziny pracy ZOJ w Bieczu:

Poniedziałek – Piątek od 7:00 do 15:00

Urząd Miejski w Bieczu

Adres: u. Rynek 1, 38-340 Biecz

Kontakt: tel.  0-13 44 71 113, fax. 0-13 44 71 113

E-mail: um@biecz.pl

Strona internetowa: http://www.biecz.pl/

Adres skrytki epuap: /umbiecz/SkrytkaESP

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek – Piątek od 7:30 do 15:30

Mieszkańcy w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są codziennie w godzinach pracy Urzędu oraz w każdy poniedziałek do godziny 16:00.

Skip to content