• 23 lutego 2024 05:18

Tarnobrzeg to miasto z przeszło 400-letnią historią, położone na prawym brzegu Wisły, w południowo-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim. Atrakcyjna lokalizacja, pomiędzy dwoma ośrodkami turystycznymi, Sandomierzem oraz Baranowem Sandomierskim, znajdujące się tu unikalne ślady przeszłości oraz jedno z najczystszych jezior w kraju stwarza znakomite warunki, by Tarnobrzeg stał się jednym z ważniejszych punktów na turystycznej mapie
Polski. Ta perspektywa otwiera nowe możliwości inwestycyjne, a mieszkańcom daje gwarancję komfortowego życia.

Tarnobrzeg założony zostało w 1593 r. przez rodzinę hr. Tarnowskich, po której do dziś pozostało tutaj wiele wspaniałych budowli. Siedziba rodu, Zamek Tarnowskich, po tragicznym pożarze, jakiemu uległ w dwudziestoleciu międzywojennym, odbudowany w 1931 roku w stylu neobarokowym, obecnie jest siedzibą Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega. Można tu podziwiać między innymi słynną dzikowską kolekcję miniatur, a także obrazy takich mistrzów malarstwa jak van Dyck, Veronese, Carraci, Matejko, Kossakowie, czy Malczewski. Dzieła te, podobnie jak wiele innych cennych przedmiotów składają się na słynną Kolekcję Dzikowską, której dzięki wsparciu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.

W dawnym browarze należącym do dóbr Tarnowskich przywrócono piwowarskie tarnobrzeskie tradycje i powstaje tu zdobywające nagrody wyśmienite piwo kraftowe. Na wzgórzu jednego z najstarszych osiedli znajduje się gotycki kościół pw. św. Marii Magdaleny z odkrytymi przed kilkoma laty gotyckimi freskami.

Okrzyknięte „cudem ekologii”, bo powstałe w miejscu dawnego, gigantycznego wyrobiska siarkowego Jezioro Tarnobrzeskie, jest dziś wizytówką miasta i ulubionym miejscem spędzania wolnego czasu osób już nie tylko z regionu. Uroki tego drugiego pod względem wielkości na Podkarpaciu, niezwykle czystego i chwalonego za znakomite warunki do żeglowania zbiornika wodnego doceniają turyści z najodleglejszych zakątków Polski. Na spragnionych atrakcji czeka tu m.in. wakebording, baza nurkowa, najdłuższa w Polsce tyrolka oraz marina – stanica żeglarska z keją i hangarem dla jachtów. Władze miasta dokładają starań i wciąż inwestują w tereny nad jeziorem.

Tarnobrzeg to miasto stabilne i bezpieczne, które poprzez optymalne wykorzystanie swego potencjału oraz procesów rewitalizacji obszarów po przemyśle siarkowym zapewnia miejsca pracy oraz godziwe warunki życia swoich mieszkańców. Miasto posiada znakomitą bazę placówek edukacyjnych, od żłobków, przedszkoli po szkoły wszystkiego szczebla, uczelnię wyższą i szkoły dla

dorosłych. Do dyspozycji mieszkańców jest stale powiększana, atrakcyjna infrastruktura sportowo- rekreacyjna, bogata oferta wydarzeń sportowych oraz kulturalno-rozrywkowych, też o międzynarodowym zasięgu. Ważnym elementem gwarantującym rozwój inwestycyjny jest funkcjonowanie Tarnobrzeskiego Parku Technologiczno – Przemysłowego, współpraca samorządu z władzami Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej, inwestowanie w modernizacje dotychczasowych oraz budowanie nowych szlaków komunikacyjnych.

Ogólnopolska Karta Seniora:

Miasto podjęło współdziałanie ze Stowarzyszeniem MANKO i przystąpiło do Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM. Jednym z elementów tego programu jest Ogólnopolska Karta Seniora – wydanie lokalne z herbem naszego Miasta.

Dystrybutorem Karty jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Tarnobrzeska Rada Seniorów. Koordynatorem akcji jest Przewodnicząca Rady Seniorów, pani Józefa Biernacka. Karta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Miasta.

Informacji o Karcie Seniora można uzyskać pod numerem tel. Przewodniczącej Rady Seniorów – 693 422 720 lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 15 823 07 38 wew.128.

Skip to content