• 23 czerwca 2024 13:07

XXX Forum Ekonomiczne przeniosło się na Dolny Śląsk

Jubileuszowa XXX edycja Forum Ekonomicznego odbędzie się ponownie w Karpaczu. Hasłem tegorocznej edycji jest „Europa w poszukiwaniu przywództwa” i będzie się koncentrować na gospodarczych skutkach pandemii, wejściu w nową perspektywę finansową na lata 2021-2027 oraz działaniach mających na celu ochronę klimatu. Spotkania potrwają od 7 do 9 września 2021.

Spodziewanych jest do 4 tys. Uczestników z Europy, Azji Centralnej czy USA. Wezmą oni udział w 16 ścieżkach programowych wokół takich tematów jak: biznes i zarządzanie, bezpieczeństwo, eksport, ochrona zdrowia, innowacje, energetyka, media i komunikacja, polityka międzynarodowa, zrównoważony rozwój. Wśród ważnych tematów będzie nowa perspektywa finansowa UE.

Podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu zostaną poruszone zagadnienia polityki senioralnej. W ponad 38-milionowej populacji mieszkańców Polski liczba seniorów w wieku 60+ przekracza 9-milionów osób i ma tendencję rosnącą. Prognozuje się, że do roku 2050 osoby powyżej 60. roku życia będą stanowiły ok. 40 procent polskiego społeczeństwa. W Europie proces starzenia następuje szybciej niż na innych kontynentach. Dlatego też, w 2050 roku, co trzeci Europejczyk będzie miał skończone 60 lat. Forum Ekonomiczne jest ważnym i wyjątkowym wydarzeniem dla środowisk seniorskich. Zmiany demograficzne postrzegane są na Forum nie jako zagrożenie, ale jako szansa dla rozwoju ekonomicznego i społecznego. Zmiany demograficzne zachodzące obecnie w większości krajów europejskich sprawiają, że to właśnie seniorzy będą stanowili w najbliższych latach szczególnie ważną grupę dla  polityki, gospodarki i społeczeństwa.

Organizatorem Forum Ekonomicznego jest Instytut Studiów Wschodnich. Głównymi partneramisą: województwo dolnośląskie, Miasto Wrocław oraz Miasto Gospodarz – Karpacz, Port Lotniczy Wrocław oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej.

Podobnie jak w latach poprzednich zostaną wręczone nagrody Forum Ekonomicznegow następujących kategoriach:

  • Człowiek Roku
  • Firma Roku
  • Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej.

          Obradom i spotkaniom biznesowym będzie towarzyszyć bogata oferta kulturalna. Po godzinie 19:00 w obiektach Forum rozpoczną się spotkania autorskie, projekcje filmowe, wystawy czy promocje książek. Nie zabraknie także koncertów prezentujących różne gatunki muzyczne.

Więcej informacji na temat programu XXX Forum Ekonomicznego oraz rejestracji można znaleźć na stronie: forum-ekonomiczne.pl.