• 19 kwietnia 2024 10:31

Tańczące Seniorki zdobyły nasze serca

Taniec staje się coraz bardziej popularną formą aktywności i ulubioną rozrywką seniorów, w której entuzjaści tańca rozwijają swoje umiejętności i spełniają marzenia. Zjawisko to cieszy, ponieważ taniec, jako doskonała forma ruchu, ma ogromny wpływ na funkcjonowanie i poprawę jakości życia osób w podeszłym wieku. Pomaga utrzymać sprawność poznawczą, pamięć i dobrą kondycję psychofizyczną. Wyzwala energię i radość życia. Ponadto ma ogromną siłę integracji, która dla starszych, doceniających utrwalanie więzów międzyludzkich, jest niezwykle ważna.

Z myślą o nich Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim stworzył  przed dziesięcioma laty projekt, w ramach którego powołano do życia zespół Tańczące Seniorki, który z powodzeniem realizuje główne cele ostrowskiego uniwersytetu w zakresie edukacji, twórczej integracji oraz aktywności i otwartości na szczeblu miasta, powiatu, województwa i kraju. Od początku kieruje nim Maria Wojtaszek, znana i poważana nie tylko w środowisku seniorów pedagog  i animator kultury. To przebojowa, o dużej charyzmie kobieta, która codzienną postawą i zaangażowaniem pokazuje, jak aktywność fizyczna poprzez taniec ma wielki wpływ na zdrowie i lepsze samopoczucie, na barwniejsze i ciekawsze życie. Postać nietuzinkowa, porywająca za sobą tłumy. Można to było niejeden raz zaobserwować, patrząc na żywiołowy odbiór publiczności podczas występów prowadzonego przez nią zespołu Tańczące Seniorki, zapraszanego często na lokalne, regionalne i krajowe imprezy, festyny czy biesiady, osiągającego sukcesy na festiwalach i przeglądach artystycznych.

Maria Wojtaszek, prowadząca zespół Tańczące Seniorki

Członkiniami zespołu są słuchaczki sekcji kształtowania sylwetki, które uczestniczą w zajęciach terapii ruchowej, obejmującej różnorodne ćwiczenia gimnastyczne (usprawniające) z elementami aerobiku, jogi i tańca. Podczas zajęć programowych zespół tworzy, ćwiczy i utrwala układy rytmiczno-taneczne w blokach tematycznych m.in. joga – dance, zumba dla seniorów, tańce z rekwizytami oraz tańce regionalne i narodowe, przygotowując się do pokazów oraz występów dla szerokiej publiczności podczas wielu imprez okolicznościowych i koncertów, które  ponadto wywołują wzruszenie seniorek, przywołując ich  najpiękniejsze lata młodości.

Nasz Jubileusz – mówi Maria Wojtaszek, to okazja, aby pokazać, co przez minione lata wypracowałyśmy, wytańczyłyśmy i przeżyłyśmy. Mamy ogromną satysfakcję, że poprzez liczne występy na wielu scenach miast, miasteczek i wsi dawałyśmy innym radość i nadzieję, udowodniłyśmy, że dojrzały wiek może być barwny i ciekawy, pełen pozytywnych emocji.

W ciągu minionych dziesięciu lat w zajęciach koła tanecznego uczestniczyły 33 seniorki i Zbyszek – występujący gościnnie. Od początku istnienia zespołu Tańczące Seniorki wierne mu pozostały do dzisiaj: Zofia Kempa, Barbara Łebska i Irena Szczembara. Chęć do pracy w tym zespole zgłosiło ostatnio 15 osób.

A jak zespół Tańczące Seniorki spędził te 10 lat?

Pierwszy występ grupy tanecznej, która nie była jeszcze “Tańczącymi Seniorkami” z układem “joga-dance” miał miejsce w styczniu 2012 roku na zabawie karnawałowej OUTW w restauracji “Perła”, a drugi z okazji Dnia Dziecka na lotnisku w Michałkowie, gdzie pierwszy raz seniorki zatańczyły walca, który jest do dzisiaj ulubionym układem tanecznym zespołu. Po raz pierwszy jako Tańczące Seniorki grupa wystąpiła w listopadzie 2012 roku w Ostrowskim Centrum Kultury podczas gali kabaretu “Przyjaciele Benny Hilla”. Od tego czasu zespół był często zapraszany na uroczystości zewnętrzne i odwiedził wszystkie  gminy powiatu ostrowskiego. Widziano go na lokalnych imprezach z okazji Dnia Kobiet i Dnia Nauczyciela oraz na miejskich uroczystościach Dnia Seniora, Majostaszkach i Senioraliach. Ponadto brał udział w obchodach Dnia Babci i Dziadka w Galerii Ostrovia i w ludowych, regionalnych świętach: Dyni, Pyry, Kaczora, Świniobiciu i obrzędach dożynkowych. Dzięki inspiracji Tańczących Seniorek podobny zespół powstał w Odolanowie.

Warsztaty taneczne w Gutowie, 14.05.2015
Dzień Babci i Dziadka w Galerii Ostrów, 20.01.2013

Uczestnicząc w spotkaniach biesiadnych i rozmowach z mieszkańcami odwiedzanych miejscowości członkowie zespołu poznawali lepiej naszą “Małą Ojczyznę” i jej historię.

W ramach wolontariatu Tańczące Seniorki zabawiały swoimi występami dzieci w Szkole Szpitalnej przy Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka (Dzień Dziecka na Piaskach i Dzień Kobiet w Szpitaliku Dziecięcym). Z Mikołajem członkinie zespołu bywały często na oddziale chirurgii dziecięcej w Szpitalu Miejskim.

Utrwalamy więź międzypokoleniową
Spotkanie wigilijne w Ostrowie, 16.06.2013

W minionych latach program Tańczących Seniorek z zachwytem i podziwem oglądali  pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu ostrowskiego.

Na podkreślenie zasługuje udział zespołu w działaniach charytatywnych wspólnie z sekcją kształtowania sylwetki, której jest integralną częścią. Dzielimy się naszym dobrem – mówią członkowie zespołu – z dziećmi i osobami z niepełnosprawnościami, dotkniętymi przez los nie tylko w Polsce, ale też poza jego granicami. Jako przykład podają “Paczkę Pomocy” przygotowaną dla rodziny z Białorusi na Święta Bożego Narodzenia 2019 roku oraz występy wiosną tego samego roku w Sanatorium w Truskawcu na Ukrainie – na zaproszenie Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa “Zgoda” w Borysławcu, gdzie przy okazji spotkania artystyczno-integracyjnego zorganizowali zbiórkę pieniężną na kolonie dla dzieci polskich. Podziękowaniom nie było końca. W takich chwilach to były zawsze wielkie emocje i niezapomniane wrażenia.

Senioralia 2017 – Piaski Szczygliczka

Energia, radość i aktywność w zespole – to cechy charakteryzujące wszystkie jego członkinie, co pozwalało na realizowanie się ich w procesie twórczej inteligencji, otwartości, odpowiedzialności i motywowało do działalności w każdej sytuacji. Ich ciężka praca podczas wielogodzinnych zajęć koła tanecznego oraz udział w warsztatach, w ramach realizowanych projektów integracyjno – kulturalnych dofinansowanych ze środków miasta, powiatu i ministerstwa opłaciły się. Zespół Tańczące Seniorki stał się wizytówką Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i promował jego działania nie tylko w środowisku lokalnym ale również w kraju i poza jego granicami, biorąc z powodzeniem udział w konkursach, festiwalach i przeglądach artystycznych.

W tym miejscu warto wspomnieć o Festiwalu Twórczości Seniorów dla Wielkopolski i województwa Lubuskiego, w którym to Tańczące Seniorki zdobywały w latach 2013, 2018  i 2019 kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce w kategorii taneczno-ruchowej. W 2015 roku na zaproszenie niemieckiego miasta partnerskiego Nordhausen zespół uczestniczył w obchodach ich Święta Miasta – Święta Rolanda, gdzie z zachwytem przyjęty został ich program “Z tańcem po Europie“. Program ten zespół prezentował później w Domach Pomocy Społecznej, w wielu instytucjach oświatowych i kulturalnych, a także w uroczystościach okolicznościowych organizowanych w Ostrowie Wielkopolskim, Kaliszu i Poznaniu, za każdym razem entuzjastycznie przyjmowany przez publiczność w różnym wieku.

Święto Rolanda w Nordhausen, 13.06.2015
Wspólna zabawa Antonin 2019
Dzień Kobiet w Moszczance, 17.03.2016

Wielkim przeżyciem dla członków zespołu było spotkanie ze znaną aktorką filmową i teatralną Emilią Krakowską, która podczas odbywającego się FORUM KOBIET w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim z aplauzem przyjęła występ Tańczących Seniorek i wyraziła uznanie dla ich pracy i talentu.

Zakończenie roku akademickiego 2018-1019

Idąc za głosem serca zespół Tańczące Seniorki zorganizował w dniu 12 stycznia 2020 roku koncert charytatywny na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, połączonyze zbiórką funduszy dla WOŚP. To była wspaniała uczta artystyczna i niezapomniane przeżycie tuż przed wybuchem epidemii. Nie brakowało podziękowań, pochwał, entuzjazmu, dobrego słowa, dzielenia się wrażeniami, ogólnej radości i ciepła, jakie zawierają tak niezwykłe przedsięwzięcia. Tego wszystkiego – mówi Maria Wojtaszek – czego nam obecnie najbardziej brakuje. “Tańczące Seniorki” są gotowe każdego roku do udziału w tej największej na świecie orkiestrze. Dlatego tęsknimy za powrotem do normalności, do wspólnego spędzania czasu z ludźmi kochającymi taniec, bowiem udział w zajęciach daje wszystkim wielką radość, a występy, zwłaszcza w ramach wolontariatu, przynoszą satysfakcję z dzielenia się dobrem z innymi.

Koncert na rzecz WOŚP, 12.01.2020

Swoimi odczuciami i refleksjami podzieliły się ze mną  członkinie zespołu Tańczące Seniorki – Danuta, Irena, Basia i Jola, które jednoznacznie podkreśliły swoje zadowolenie z faktu, że zdecydowały się na udział w zespole tanecznym. Dla nich to było spełnienie młodzieńczych marzeń, na które dotąd brakowało czasu albo odwagi. Pokonując te bariery, decydując się na pokonywanie swoich słabości w dojrzałym wieku, odnalazły dużą radość i satysfakcję. Przekonały się, że w jesieni życia stać je jeszcze na wiele, mogą mieć nie tylko poczucie własnej wartości, ale też usłyszeć pochwały z ust najbliższych – dzieci i wnuków. Mając na uwadze te korzyści – dodają – warto podarować sobie czas, by cieszyć się życiem i dzielić radością z innymi.           

Rozmiłowane w tańcu seniorki z Ostrowa Wielkopolskiego dowiodły, że taniec przeobraża smutną i szarą jesień życia w wielobarwną radosną wiosnę i otwiera w ludziach to, co najpiękniejsze.

Międzychód 2018 XI Spotkania Artystyczne UTW

Z osiągnięć zespołu Tańczące Seniorki jest dumny Józef Kozan, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim, który stwierdza, że udział w tym zespole całkowicie odmienił życie wielu kobiet, uczestniczących z godną podziwu pasją i zaangażowaniem w regularnych zajęciach wymagających wytrwałości, wysiłku i aktywności. Dzięki temu – zauważył – poznając swoją wartość, nabrały chęci do aktywności życiowej, zaczęły z większym optymizmem patrzeć w przyszłość.

Autor tekstu – Kazimierz Nawrocki
Autorzy zdjęć – Irena Szczembara oraz Barbara Peukert

Ostrów Wielkopolski
Styczeń 2021

Skip to content