Globalnie czy lokalnie? – Dekady ze sztuką. Wykłady dla seniorów na trzydziestolecie MCK

Kategoria site specific oznacza ścisłe powiązanie dzieła z kontekstem, w którym ono powstaje. Zakłada uwzględnianie takich aspektów, jak naturalne ukształtowanie terenu, wzgląd na obiekty, znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu dzieła czy dostępne w danym miejscu naturalne materiały. Często również bierze się pod uwagę niewidoczne dla oka, skomplikowane sieci relacji społecznych, uwarunkowań politycznych czy niematerialne dziedzictwo kulturowe. Wydaje się, że takie myślenie jest szczególnie bliskie realizacjom architektonicznym, jednak na gruncie sztuki XX w. stało się ono jednym z kluczowych założeń twórczych. Cykl wykładów on-line odbywa się pod patronatem medialnym ogólnopolskiego magazynu Głos Seniora.

Podczas wykładu inaugurującego cykl Dekady ze sztuką, zaprezentowane zostaną wybrane realizacje z obszaru dwudziestowiecznej architektury i sztuki, egzemplifikujące model myślenia o relacji dzieła z miejscem. Nawiązuje on do wystawy MAKOM. Dani Karavan. Esencja miejsca prezentowanej w Galerii MCK od 27 czerwca do 20 września 2015 roku.

Spotkanie odbędzie się on-line 25 stycznia, o godz. 12.00 za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnictwo w wykładzie jest bezpłatne. Aby otrzymać link do wzięcia udziału, należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy: warsztaty@mck.krakow.pl.

Prowadzenie:

Małgorzata Jędrzejczyk – historyczka sztuki, kuratorka. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Universität Wien i Humboldt-Universität zu Berlin. Absolwentka interdyscyplinarnego programu studiów Środowisko–Technologie–Społeczeństwo (UJ). Autorka artykułów naukowych o sztuce i architekturze XX wieku oraz publikacji w katalogach wystaw i czasopismach. Współredaktorka antologii tekstów obraz/ciało oraz publikacji Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy. Współautorka i kuratorka artystyczno-naukowego programu Exercising Modernity (Pilecki-Institut Berlin). W ramach swojej pracy doktorskiej przygotowywanej w Instytucie Historii Sztuki UJ prowadzi badania nad koncepcją przestrzeni w twórczości Katarzyny Kobro.

Seria wykładów Dekady ze sztuką to autorski wybór tematów, które zaktualizowane, poszerzone i uzupełnione o omówienie jednej – za każdym razem innej – z minionych ekspozycji prezentowanych w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury, pozwolą powrócić do bogatej i zróżnicowanej działalności Centrum w ostatnich latach.