• 22 maja 2024 10:09

Działalność charytatywna OUTW trwa

cof

Słuchaczki Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyły akcję robienia czapek i szalików z włóczki i “całą produkcję” przekazały do Biura do spraw organizacji pozarządowych i polityki senioralnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie, które było inicjatorem przedsięwzięcia.

Wykonaliśmy 54 sztuki różnych czapek i szalików dla dorosłych i kilka czapek dziecięcych, które otrzymają dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka, poinformował nas Józef Kozan, prezes Zarządu OUTW. Mamy nadzieję, że zrobione przez nas z sercem upominki przyniosą radość obdarowanym, bezdomnym i samotnym, wniosą w ich życie uśmiech i nadzieję.

Lubimy swoje towarzystwo

Okazuje się, że znani z wielu akcji charytatywnych seniorki i seniorzy ostrowskiego uniwersytetu, potrafiący pomagać innym, na tym nie poprzestali i rozpoczęli kolejne działania pn. Robimy stroiki świąteczne, przeznaczone dla członków stowarzyszenia, którzy mają powyżej 78 lat, w sumie dla około 50 osób. Z seniorami tymi członkowie Zarządu ostrowskiego uniwersytetu spotkali się w grupach  5-osobowych w okresie przedświątecznym przy kawie i słodyczach, aby w trudnym okresie pandemii wesprzeć ich dobrym słowem i sympatycznym upominkiem. Tym, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogli dotrzeć na takie spotkania stroiki świąteczne przekazane zostały do domów.

Radość, optymizm i nadzieja

Podczas spotkań z najstarszymi członkami ostrowskiego uniwersytetu, prowadzonymi przez Aleksandrę Biegańską, wiceprezesa Zarządu, seniorki i seniorzy otrzymali informację   o  funkcjonowaniu  Stowarzyszenia w trudnym,  epidemicznym okresie, z podkreśleniem realizacji planu roku 2020/2021, uwzględniającego szczególnie bezpieczeństwo seniorów. Dbając o utrzymanie stałego kontaktu między sobą za pośrednictwem Internetu i telefonu, seniorzy usłyszeli o możliwości obejrzenia i wysłuchania na stronie OUTW (www.outw.edu.pl)  kilku ciekawych wydarzeń, a mianowicie: wykładu dra Józefa Pietrzaka pt. “Referendum z 1946 roku w Ostrowie Wielkopolskim i powiecie w świetle najnowszych źródeł”, panelu dyskusyjnego z udziałem Elizy Wolańczyk, Józefa Kozana i Marii Wojtaszek pt. “Szczęśliwy senior pomimo pandemii”, sympatycznej piosenki skomponowanej przez Krzysztofa Ogórkiewicza dla członków koła Podróżnika, świątecznej gimnastyki z życzeniami w wykonaniu Marii Wojtaszek oraz obejrzenia zdjęć z zakończonej akcji wykonywania stroików świątecznych i przekazywania ich najstarszym członkom OUTW.

Dumne seniorki z wykonanej pracy

W trakcie tych spotkań obdarowani podziękowali wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie dla nich stroików świątecznych i robótek ręcznych, wyrażając szacunek i uznanie dla: Janiny Adamiak, Reginy Banaszak, Stefanii Frencel, Teresy Jakób, Bożeny Obst, Jagody Pilarskiej, Danuty Sawickiej i Marii Wojtaszek.

Przekazanie czapek w Urzędzie Miasta
Widać radość i zadowolenie

Obecny na tych spotkaniach Józef Kozan, przewodniczący Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego, dziękując słuchaczkom ostrowskiego uniwersytetu za włączenie się w akcje charytatywne, za otwartość serca, za bezinteresowną chęć czynienia dobra i zaangażowanie  w pomoc najstarszym, życzył wszystkim seniorkom i seniorom szybkiego powrotu do normalności  i aktywności w pełnym wymiarze. Niech te święta Bożego Narodzenia – dodał – będą dla każdego z nas przeżyciem niepowtarzalnym, przepełnionym radością, wiarą i miłością, a w nadchodzącym roku 2021 niechaj nie zabraknie samych dobrych dni w zdrowiu, szczęściu i serdeczności.

Józef Kozan i Maria Wojtaszek składają życzenia seniorce
Życzenia święteczno-noworoczne dla seniorów przy stroikach

Postawa ostrowskich seniorek skupionych w akademickiej rodzinie, zaangażowanych w kolejną akcję charytatywną w czasie trwającej epidemii koronawirusa budzi szacunek i uznanie, pokazuje, jak ważne w życiu ludzi w podeszłym wieku jest wsparcie w postaci dobrego słowa i sympatycznego gestu.

Robimy stroiki świąteczne
Przesłanie dla seniorek
Upominki dla najstarszych

Przed nami Nowy Rok. Już 10 stycznia 2021 r. aktywnie włączymy się w 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

Koncert charytatywny dla WOŚP w styczniu 2020 r.
Podziękowanie

Pójdźmy zatem śladem aktywnych i twórczych postaci, okazujmy sobie szacunek i wsparcie, włączajmy się w pomoc dla najstarszych mieszkańców, pokazujmy, że dobro zawsze zwycięża.       

A od drugiego semestru może uda się także kontynuować działalność edukacyjną?

Autor tekstu – Kazimierz Nawrocki
Autorzy zdjęć – Aleksandra Biegańska oraz Irena Szczembara

Ostrów Wielkopolski
Grudzień 2020

Skip to content