• 19 maja 2024 22:37

Seniorzy pomagają potrzebującym

Gdy rozejrzymy się wokół siebie to zauważymy, jak wiele osób potrzebuje wsparcia   i pomocy, obdarzenia ich życzliwością i uwagą. Pomagając innym tworzymy więzi, bliskie relacje, a nawet międzypokoleniowe przyjaźnie na wiele lat. Dzięki temu, młodsi i starsi odzyskują sens i radość życia. To okazja do zjednoczenia ludzi w słusznej sprawie.

Mając tego świadomość, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim chętnie włącza się w akcje charytatywne, a często sam inicjuje takie działania.

Sięgając pamięcią wstecz warto przypomnieć, że ostrowskich seniorów nie zabrakło podczas 28. Finału WOŚP, kiedy to z inicjatywy zespołu Tańczące Seniorki pod kierownictwem Marii Wojtaszek, pedagoga i animatora kultury, aktywnie włączyli się w ogólnopolskie granie. Wspierali WOŚP tańcząco i śpiewająco podczas przygotowanego koncertu charytatywnego ze zbiórką funduszy na WOŚP. Była to wspaniała uczta artystyczna i niezwykłe przeżycie, pełne wrażeń i pozytywnych emocji. Seniorki i seniorzy, skupieni w ostrowskim uniwersytecie, pokazali nie pierwszy raz, że mają otwarte serca, potrafią pomagać sobie i innym oraz chętnie dzielą się dobrocią, życzliwością i szczerością.

Można na nas liczyć

W okresie 14. lat działalności Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracował na polu charytatywnym m.in. z Zespołem Szkół Specjalnych, Domem Pomocy Społecznej i ze szpitalnym oddziałem dziecięcym. Podejmowane akcje miały różny charakter: od czytania bajek i wspólnej zabawy z małymi dziećmi, poprzez występy artystyczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Dnia Dziecka, do akcji zbiórki odzieży dla Domów Pomocy Społecznej. Przez takie działania słuchacze OUTW pomagali małym pacjentom w powrocie do zdrowia, a ludziom w podeszłym  wieku i  niepełnosprawnym dawali poczucie własnej wartości.

Z sercem dla innych

Wspólna działalność dla dobra drugiego człowieka ubogaca nas, daje satysfakcję z obdarowywania, wywołuje uśmiech i radość u innych. Dlatego chętnie przystąpiliśmy do akcji ogłoszonej przez Urząd Miejski, dotyczącej zbiórki czapek i szalików dla osób potrzebujących w trudnym czasie pandemii – poinformowała mnie Maria Wojtaszek, koordynatorka tych akcji charytatywnych.

Grupa słuchaczek OUTW: Teresa Jakób, Irena Klimek, Danuta Ogórkiewicz, Krystyna Sikora, Ewa Siwa, Ewa Skibińska, Teresa Walczak i Maria Wojtaszek, z darowanej przez mieszkańców miasta i własnej włóczki, rozpoczęły dzierganie, sztrykowanie i szydełkowanie. Efektem ich pracy jest mnóstwo pięknych, kolorowych czapek i szalików “kominów”, które zostaną przekazane bezdomnym i potrzebującym, jak również dzieciom Zespołu Szkół Specjalnych.

Szydełkowanie w zgranym zespole

Zapał i zaangażowanie ostrowskich seniorek w kolejną akcję charytatywną budzi podziw i szacunek. Co ważne, uczy wrażliwości na potrzeby innych i pokory wobec życia, rozwija empatię, kształtuje pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących, wzmacnia odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka. Pokazuje innym, jak akcja dobrej woli integruje środowisko, pomaga chorym, niepełnosprawnym i samotnym, wnosi w ich życie radość, uśmiech i nadzieję na lepsze jutro.

Czapki i szaliki dla potrzebujących

Szczególne gratulacje i podziękowania należą się Karolinie Krawczyk, pełniącej funkcję kierownika Biura do spraw organizacji pozarządowych i polityki senioralnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskimpomysłodawcy i koordynatora tej akcji charytatywnej.

Autor tekstu – Kazimierz Nawrocki
Autor zdjęć – Aleksandra Biegańska

Ostrów Wielkopolski
Listopad 2020

Skip to content