• 28 lutego 2024 04:40

Nagroda Bożeny Sałacińskiej – przewodniczącej Rady Słuchaczy Kazimierzowskiego UTW w Bydgoszczy

Bożena Sałacińska, emerytka,   przewodnicząca Rady Słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego  Wieku w Bydgoszczy otrzymała nagrodę „Stalowego Anioła”. To zaszczytne wyróżnienie przyznał Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Otrzymały je osoby wyróżniające się w działalności społecznej.

Nagroda „Stalowy Anioł” 2020 wyróżniono osoby działające na niwie pomocy społecznej. Poza statuetką i listem gratulacyjnym wyróżnione  osoby otrzymał nagrodę finansową w wysokości 2.400 zł.

Bożena Sałacińska działa w ruchu senioralnym od 14 lat. Obecnie piastuje funkcję przewodniczącej Rady Słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy. Od 1.X.2015 pełni również funkcję przewodniczącej regionalnej delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Drugą kadencję zasiada również w Bydgoskiej Radzie Seniorów.

Bożena Sałacińska

Jest również członkiem władz i jedną z liderek ogólnopolskiego Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu. Dała się poznać jako inicjatorka organizowanych od 8 lat „ Imienin Króla Kazimierza Wielkiego”. Uroczystości obchodzone są pod pomnikiem Króla z udziałem kilkuset osób reprezentujących wszystkie pokolenia i wiele instytucji i organizacji społecznych.

Bożena Sałacińska na głosowaniu

Zainicjowała też powołanie Zespołu Tańca Dawnego „ Kazimierki”.  Występy  zespołu uświetniają imprezy historyczne, organizowane nie tylko w Bydgoszczy, ale także w rodzinnym mieście króla Kazimierza Wielkiego.

Jest także jedną z liderek Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Uniwersytecie w Bydgoszczy. KUTW prowadzi od trzech lat repetytorium z historii Polski. Każdego roku organizowane są także wykłady akademickie z historii, zwłaszcza średniowiecza. Jest także pomysłodawczynią spotkań „ Kazimierek” z dziećmi i młodzieżą oraz z seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubów, Domów Seniora w Bydgoszczy i okolicy. Za swoją działalność społeczną na rzecz Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego  została wyróżniona w roku 2018 Medalem Króla Kazimierza Wielkiego.

Skip to content