• 22 maja 2024 10:31

Integracja Klubów Seniora – wymiana doświadczeń

lis 13, 2020 #integracja, #Senior, #seniorzy

Klub Seniora ”Jagiellonki” przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły w Łodzi, Pani Halina Dębińska przejęła we wrześniu 2017 r. Poprzednią szefową była p. Barbara Przytuła. Klub liczy około 200 członków. Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00.

W Klubie Seniora działają różne sekcje: w zależności od zainteresowań seniorzy mają do dyspozycji zajęcia, np. tenis stołowy, rękodzieło artystyczne, zajęcia muzyczne, wycieczki bliższe i dalsze, wyjście do teatru, kina, muzeum, wieczorki taneczne. Dostępna jest codzienna prasa: ”Ekspres Ilustrowany”, ”Dziennik Łódzki”. W zasięgu ręki jest ogólnopolski magazyn ”Głos Seniora”  chętnie czytany przez Seniorów, ponieważ jest wiele ciekawych artykułów, porad, konkursów i krzyżówek. W Klubie działa chór, który wielokrotnie występował na uroczystościach rozrywkowych i świętach państwowych. W Jagiellońskim Ośrodku Kultury z okazji Święta Kobiet, Święta Niepodległości, Międzynarodowych Teatraliów, Jesienaliów. Członkowie Klubu byli w Mszczonowie na uroczystym otwarciu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w Żyrardowie na Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej – Mikrofon Dla Seniora. Klub Seniora bierze udział w Festiwalu ”Piernikalia” w Poleskim Ośrodku Sztuki oraz w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej – Rewia Talentów w Centrum Twórczości ”Lutnia” w Łodzi.

W Klubie Seniora atmosfera jest przyjazna i radosna. Pani Halina Dębińska – szefowa Klubu Seniora „Jagiellonki” dowiedziała się od p. Andrzeja Gawrońskiego, który zajmuje się turystyką, że w Łowiczu jest Klub Seniora ”Radość”. Sama nazwa spodobała się Pani Halinie, dlatego postanowiła nawiązać kontakt. Wspólnie z p. Mirosławą Andrzejczak – instruktor i p. Andrzejem Gawrońskim ułożyli bogaty program dla 30-stu gości z Łowicza. Ze względu na pandemię, 21 października 2020r. przyjechała trzyosobowa delegacja: p. Anna Bieguszewska – przewodnicząca, p. Krystyna Banaszkiewicz i p. Tadeusz Korda. O godzinie 10-tej spotkały się Klub Seniora „Radość” i Klub Seniora „Jagiellonki”. Klub Seniora ”Radość’ ‘w Łowiczu działa od 2007 roku. Nadzór nad działalnością klubu sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu. Klub jest środowiskową formą pomocy osobom w wieku emerytalnym.

W klubie działa chór pod nazwą ”Uśmiech Seniora”, kółko florystyczne i inne grupy robocze. Klub współpracuje z organizacjami senioralnymi w Łowiczu, stowarzyszeniami, szkołami, bibliotekami, Ośrodkiem Kultury oraz klubami w Łebie, Skierniewicach, Bednarach i wielu innych. Organizują mnóstwo imprez lokalnych, biorą udział w Przeglądach Artystycznych Seniorów. Zapewniają oprawę muzyczną uroczystości 50-lecia par małżeńskich w USC. W czasie tego spotkania, przewodniczące obu klubów wymieniły się doświadczeniami i ustaliły plan na współpracę klubów: wspólne wycieczki, spektakle teatralne, wystawy prac, zabawy taneczne itp.

Spotkanie odbyło się w przyjemnej atmosferze. Pani Halina przekazała na ręce p. Ani – przewodniczącej Klubu Seniora „Radość” 30 egzemplarzy magazynu Głos Seniora i biuletyny dotyczące programu ”Gmina Przyjazna Seniorom” – Solidarni z Głosem Seniora. Pani Ania przekazała Pani Halinie i sympatykom Klubu Seniora „Jagiellonki” upominki i foldery dotyczące działalności Klubu” Radość”.

Mamy nadzieję, że aktywność naszych klubów zaowocuje w różnych aspektach – komentuje Halina Dębińska, szefowa Klubu Seniora „Jagiellonki” i autorka powyższej relacji.

Skip to content